Řešení

Auditní analytika

Data ve Vaší společnosti mají velký potenciál. Společnost Deloitte disponuje odbornými znalostmi tohoto oboru, pokročilými analytickými dovednostmi a schopností zapojit analytické rozhodování do klíčových organizačních procesů s cílem maximalizovat jejich hodnotu a proměnit každodenní informace na užitečné a hodnotné údaje.

Poskytujeme služby v oblasti datové analytiky ve všech odvětvích Vašeho podnikání, jako např. spotřebitelské a průmyslové produkty, finance, pracovní síla, rizika, podvody, dodavatelský řetězec, analytika daní z hlediska rizik a mnoho dalších. Laboratoř datové analytiky ve střední Evropě je vybavená výkonnými technologiemi a je provozována zkušenými a inovativními odborníky

Auditní analytika

Oblast auditu prošla celou řadou změn, což mimo jiné zahrnuje vyšší regulatorní nároky, rostoucí objem dat a posun od manuálních k automatizovaným procesům. Využití analytiky nám umožní překročit rámec tradičních auditních činností a přiblížit se k sofistikovanější analýze a obecně k efektivním a kvalitním auditům, což zároveň povede ke zvýšení hodnoty auditních procesů.

Ve společnosti Deloitte se domníváme, že klienti v současné době od auditorů neočekávají pouhé vyhodnocení rizik v oblasti finančního výkaznictví, ale že hledají auditory, kteří budou rovněž schopni určit provozní a obchodní oblasti vyžadující zlepšení. Z vlastní zkušenosti víme, že použití analytiky při provádění auditu umožní lépe se soustředit na rizika v širším kontextu a identifikovat oblasti, které společnostem usnadní dosáhnout jejich obchodní cíle, řídit rizika a zlepšit obchodní výkonnost.  

Aplikace pro optimalizaci sítě poboček

Aplikace pro optimalizaci sítě poboček (BrNO – Branch Network Optimisation) slouží ke sloučení interních dat klienta s detailní tržní a regionální charakteristikou do jednoho interaktivního nástroje. Nástroj BrNO poskytuje jedinečnou příležitost využít dostupné údaje pro rozhodnutí, která se týkají sítě poboček, jako např.:

  • Objevení lokalit pro nové pobočky – Každý region, až na úroveň městských částí, je hodnocen pomocí mnoha proměnných, čímž se odhalí lokality, které mají největší potenciál pro celou síť.
  • Posouzení výkonu sítě – Výkon pobočky lze přesněji změřit na základě porovnání s obdobnými pobočkami ve srovnatelném provozním prostředí. To vám může pomoci při:
    • Rozhodování, které pobočky bude vhodné sloučit nebo zavřít
    • Pochopení drobných rozdílů v síti na základě klasifikace a segmentace poboček
    • Stanovení cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti v jednotlivých pobočkách.

 

Další informace jsou uvedeny v našem informačním letáku, který je možné stáhnout zde (PDF).

Kontakt

Ladislav Šauer

Ladislav Šauer

Partner

Ve společnosti Deloitte pracuje od roku 2001 a zodpovídá za ověřovací a poradenské služby v oblasti statutárního a mezinárodního finančního výkaznictví společností spotřebitelského a výrobního sektoru... více

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více