Služby

IT Audit

V prostředí zvyšující se závažnosti bezpečnostních hrozeb IT, problémů datové kvality, otázek organizačního uspořádání společností a legislativy v oblasti ochrany dat musí společnosti více než kdy před tím dbát na zajištění integrity, bezpečnosti, důvěrnosti a dostupnosti informací a podpůrných informačních systémů. Pracovní procesy jsou významnou měrou podpořeny informačními systémy, které musí být řádným způsobem nastaveny, zabezpečeny, monitorovány a kontrolovány.

Firmy stále více integrují IT do svých výrobních procesů a nabízených služeb, spoléhají na informace spravované a poskytované informačními systémy. Management firem pak požaduje nezávislý a objektivní názor na stav IT prostředí firmy či dodavatelů, což je předmětem činnosti IT auditora.

Kontakt

Ivan Voříšek

Ivan Voříšek

Senior manažer

Ivan Voříšek je senior manažerem pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Zaměřuje se na audity informačních systémů a informačních... více

Zdeněk  Lustig

Zdeněk Lustig

Senior manažer

Zdeněk Lustig je senior manažerem v týmu pro audity informačních technologií (IT) v oddělení Audit & Assurance společnosti Deloitte v České republice. Kromě zastřešení aktivit obecných IT kontrol při ... více