COVID risk

Řešení

COVID-19: Řízení rizik a zajištění kontinuity činností

Krizový scénář je pro zajištění kontinuity podnikání klíčový. V aktuální situaci je nezbytně nutné zareagovat co nejrychleji, aby se podařilo zmírnit dopady a další rizika, a připravit organizaci na další možné scénáře vývoje pandemie COVID-19. Program řízení kontinuity činností, tzv. Business Continuity, pokrývá infrastrukturální, kybernetická, zaměstnanecká, obchodní, provozní i komunikační rizika a jeho cílem je uřídit organizaci, která stojí před novými výzvami i riziky a zajistit kontinuitu provozu a výroby.

Za běžné provozní činnosti a v reakci na běžná opatření (např. havárie), řízení kontinuity činností stanoví strategický a provozní rámec k aktivnímu zvyšování odolnosti organizace. Cíl je jasný: zabránit přerušení výroby nebo ztrátě služeb. Jak zajistit kontinuitu podnikání?

COVID – prvotní bezodkladná opatření
 • Implementace základních krizových opatření ve stávající situaci
 • Zavedení veškerých doporučení WHO, CDC ad.
 • Benchmark zavedených opatření v rámci odvětví
 • Omezení / zastavení cestování pro zaměstnance
   
COVID – infrastrukturní rizika
 • Kontrola připravenosti infrastruktury a jiných služeb (SaaS apod.) na nápor zátěže práce zaměstnanců na dálku
 • Ověření provozuschopnosti systémů společnosti na dálku bez fyzického přístupu IT zaměstnanců (Provoz, Support atd.)
 • Mapování kritických míst (Single point of failure) na infrastruktuře v případě provozu na dálku a návrh opatření
 • Definice odpovědnosti dodavatelů dle SLA v případě krizových situací a návrh na jejich úpravu
 • Nastavení dostatečné IT podpory pro vzdáleně pracující zaměstnance
 • Prioritizace přístupů do systémů společnosti (Management, Top Management priorita apod.)
 • Zhodnocení počtu licencí pro aplikace zajišťující vzdálený přístup
   
COVID – kybernetická rizika
 • Kontrola zabezpečení a monitoring aplikací pro vzdálený přístup
 • Ověření aplikací pro vzdálený přístup (VPN, apod.) + patchování, hardening
 • Awareness ke specifickým případům útoků sociálního inženýrství v rámci komunikace
   
COVID – zaměstnanecká rizika
 • Analýza klíčových rolí vyžadující on-site přístup a řešení jejich absence (např. zastupitelnost)
 • Návrh opatření pro zajištění zvládání stresu a stresových situací u zaměstnanců
 • Určení způsobu lokace a rozložení zaměstnanců při různých stupních utlumení provozu
 • Nastavení přístupu k mobilitě zaměstnanců (dělení směn, transport, apod.)
   
COVID – obchodní a provozní rizika
 • Mapování kritických míst v rámci společnosti (procesy, lidé, technologie) a návrh protiopatření
 • Určení krizových opatření a organizačních pokynů pro udržení chodu organizace dle míry rizika
 • Sestavení reakčních plánů (postupy, alokace lidí, nástrojů a dalších zdrojů)
 • Problémy v rámci dodavatelského řetězce
 • Zajištění práce, kterou nelze vykonávat na dálku
 • Potřebu uzavření kancelářských nebo provozních prostor
 • Stabilizaci společnosti v případě významného dopadu na ekonomiku podniku (optimalizace nákladů, procesů a portfolia)
 • Příprava scénářů, plánů a opatření na obnovu chodu společnosti (Disaster Recovery Plány)
   
COVID – komunikační rizika
 • Nastavení mechanismu komunikace se zaměstnanci (pozitivní), partnery, dodavateli, úřady, veřejností

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více