Řešení

Jak čelit finančním dopadům COVID-19?

Šíření nového koronaviru po celém světě se zrychluje a již nyní se prokazuje, že došlo k zásadnímu ovlivnění globálních dodavatelských řetězců mnoha odvětví navázaných na dodávky z Číny. Někteří výrobci automobilů již museli pozastavit výrobu kvůli nedostatku dodávek dílů. Obdobný scénář lze vzhledem k šíření COVID-19 očekávat také v Evropě – výpadky ve výrobě, ovlivnění provozu gastronomických zařízení a obchodních center, propad příjmů z turismu a cestovního ruchu, nástup práce zaměstnanců z domova.

V současnosti je obtížné další vývoj předvídat. Je proto důležité, aby firmy zaujaly proaktivní přístup, vyhodnotily, jak jsou schopny přestát turbulence na trhu z provozního i finančního hlediska, a podnikly rozhodné kroky s cílem snížit skutečná nebo potenciální rizika.

Prognóza likvidity

 • Přepracování prognózy obchodu a cash flow. Otestování veškerých předpokladů a ujištění se o jejich správnosti. Zajištění provázanosti prognózy obchodu a cash flow. Vypracování pesimistického scénáře, z něhož vyplynou potenciální rizika.
 • Revize prognózy cash flow. Cash flow některých firem již nyní prochází otřesy s tím, jak mizí zdroje příjmů. Provedení důkladné revize cash flow na následující 3 měsíce a identifikace preventivních opatření, které pomohou zabezpečit peněžení prostředky v krátkodobém i střednědobém horizontu.
 • Kontrola úvěrové dokumentace. Porozumění klíčovým pojmům, závazkům, covenantům a flexibilitě uvedených v bankovních a finančních smlouvách.
 • Pravidelná komunikace s klíčovými stranami. Společnosti by měly pravidelně komunikovat s klíčovými zainteresovanými stranami včetně svých věřitelů a investorů a udržet si tak jejich důvěru a podporu.
V případě prodloužení dopadů COVID-19 do střednědobého horizontu
 • Včasné vyhledání dodatečných zdrojů kapitálu. Jestliže prognóza cash flow naznačuje, že může nastat (nebo již nastal) problém s likviditou, je zapotřebí zhodnotit možnosti získání finančních prostředků, včetně např. revolvingových úvěrových nástrojů, leasingu, fúze či dalších alternativ, případně využitím kapitálových trhů. 
 • Periodická revize plánů a možností. Udržitelné financování je opakující se proces.
Jak čelit finančním dopadům COVID-19

Pracovní kapitál a dodavatelský řetězec

 • Provozní kapitál: Řízení provozního kapitálu bude nejspíš problematické:
  1. Firmy zasažené nižší poptávkou mohou mít problém s přezásobením, které potrvá až do snížení produkce nebo znovuoživení poptávky. 
  2. Zákazníci ze zasažených zemí budou pravděpodobně pozdržovat platby z důvodu uchování hotovosti, zatímco zasažení dodavatelé budou zoufale potřebovat, aby obdrželi platbu za zaslané/objednané zboží.
  3. Nezasažené protistrany mohou nabízet slevy za platbu předem nebo možnosti faktoringu.
 • Narušení provozu: Vyhodnocení, do jaké míry budou zasažení dodavatelé schopni zajistit nepřetržitou výrobu a dodávky. Příprava pohotovostních plánů pro zabezpečení dodávek v krátkodobém a střednědobém horizontu.
 • Kontakt s klíčovými dodavateli. Porozumění klíčových obchodních podmínek a pravidelná komunikace s hlavními dodavateli, zda jsou schopni zajistit nepřetržitost dodávek, případně o ní vyjednávat. 
 • Alternativní dodavatelé. Zjištění, kteří z klíčových dodavatelů mohou být vystaveni riziku, a vypracování scénářů částečného/úplného výpadku dodávek. Identifikace alternativních dodavatelů.
 • Zákazníci: Pravidelný kontakt se zákazníky na úrovni vrcholového managementu je klíčem ke zvládání jejich očekávání.

Sektory nejvíce vystavené dopadům COVID-19

 • Podnikání závislé na turismu: hotely, některé aerolinie, podnikatelé a obchodníci s luxusním zbožím.
 • Výrobci závislí na součástkách ze zasažených zemí, zejména v oblasti automobilového a technologického průmyslu.
 • Ropný a plynárenský průmysl, těžařství i metalurgie zaznamenají propad v poptávce i cenách komodit.
 • Exportéři, kteří jsou silně vystaveni mezinárodnímu trhu.

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Petr Skotnica

Petr Skotnica

Assistant Director

Petr nastoupil do Deloitte v Praze v roce 2021 a je zodpovědný za poradenství v oblasti korporátního bankovnictví, dluhového financování a kapitálových trhů. V bankovním sektoru Petr působí přes 27 le... více

Lukáš Jílek

Lukáš Jílek

Ředitel

Lukáš je ředitelem pro oblast provozu dodavatelských řetězců a sítí v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Jeho tým se zaměřuje na poskytování komplexních služeb v oblasti dodavatels... více