Případová studie

Auditní analytika v praxi

Rizika zjištěná při auditu účetní závěrky

Analýzy společnosti Deloitte používané pro účely auditu poskytly nové poznatky pro zlepšení kontrolingu společnosti a kvality měsíčních účetních závěrek.

Při auditu účetní závěrky jednoho z největších prodejců automobilů na českém trhu auditoři společnosti Deloitte upozornili vlastníky společnosti na rizika související s maximalizací obchodní marže. Díky použitým nástrojům Data Analytics proběhl audit velice efektivně a kvalitně s vysokým vedlejším přínosem, který nastartoval následné akce na straně společnosti. Analýzy společnosti Deloitte použité pro účely auditu vnesly nový náhled pro potřeby zlepšení controllingu společnosti a kvalitu měsíčních účetních závěrek. Společnost poté rovněž zrevidovala kontrolní mechanismy v oblasti prodeje, aby eliminovala rizika vedoucí k erozi obchodní marže společnosti, na něž bylo poukázáno.

„Maloobchod je obecně obor, který je na oblast marže velice citlivý. Společnosti zároveň v tomto oboru pracují s velkým množstvím dat, a tak máme zkušenost, že využití Data Analytics při finančním auditu je přínosné pro obě strany,“ řekl Ladislav Šauer, ředitel společnosti Deloitte zodpovědný za oblast Audit Analytics. Zástupce vlastníků společnosti nám sdělil, že vlastníci byli pozitivně překvapeni, jak hodnotné výstupy a podněty pro obchodní aktivity společnosti přinesl audit roční účetní závěrky provedený společností Deloitte.

Považujete tyto informace za užitečné?