Česká ekonomika v roce 2019

Prognózy

Česká ekonomika v roce 2019

Podzim hospodářského cyklu ve smyslu citelného zpomalení

Uplynulý rok naplnil očekávání, prognózy základních parametrů ekonomiky se patrně naplní velmi přesně. Globální ekonomika i přes otřesy na finančních trzích a stoupající tendence k protekcionismu dokázala zrychlit tempo růstu na 4,1 % z 3,7 % v roce 2017. Dařilo se i české ekonomice, kde se těžiště růstu přesunulo k domácí poptávce. Příznivý vývoj v posledních pěti letech však již vyčerpal rezervy na trhu práce. Míra nezaměstnanosti klesla na historicky nejnižší úroveň a hlavním problémem se stal nedostatek volných pracovních sil. Reakcí na tuto situaci byl podle očekávání stupňující se tlak na růst mezd, a návazně přísnější měnová politika. ČNB v roce 2018 v pěti krocích zvýšila svou základní úrokovou sazbu z 0,5 % na 1,75 %. Co nás ale čeká letos?

Rok 2019 bude ve znamení postupujícího podzimu v hospodářském cyklu v globálním i lokálním pohledu. „Rok 2019 bude nervózní. Ve smyslu volatility na finančních trzích i obav z geopolitických rizik. Jak dopadne obchodní válka USA proti všem, nikdo netuší. Dočasný mír s Čínou je velmi křehký a Evropu mrazí při pomyšlení na tarify na vývoz automobilů do USA. Krizové plány pro případ tvrdého Brexitu vypadají jako příprava na válku. Italské veřejné finance jsou další nášlapnou minou eurozóny. Parlamentní volby v Řecku mohou probudit démony tamní dluhové krize. V neposlední řadě nás čekají také volby do Evropského parlamentu.“ shrnuje David Marek, hlavní ekonom Deloitte.

Ekonomické vyhlídky České republiky v roce 2019

  • Globální ekonomika v roce 2019 mírně zpomalí - očekáváme růst globálního HDP o 4,0 %. Z pohledu české ekonomiky je však důležité pokračující ochlazení hospodářského růstu v eurozóně na 1,8 %. To se promítne prohloubením negativního příspěvku čistého exportu k růstu HDP. Na domácí poptávce se projeví zpřísňování měnové politiky ČNB v průběhu minulého roku. Letos proto očekáváme zpomalení růstu HDP v České republice na 2,2 %.
  • Na trhu práce se zpomalení růstu prozatím příliš neprojeví. Míra nezaměstnanosti by měla setrvat na velmi nízkých hodnotách. Růst mezd by měl být o něco pomalejší než v roce 2018, nicméně tlak odborových svazů, zvyšování platů ve veřejném sektoru a další navýšení minimální mzdy mohou přispět k pokračování rychlého růstu mezd. Rok 2019 bude čtvrtým rokem v řadě, kdy mzdy rostou rychleji než produktivita práce.
  • Mzdová inflace bývá předchůdcem růstu spotřebitelských cen. Prozatím se růst mezd projevoval především klesajícími maržemi výrobců a obchodníků. K inflaci ve spotřebitelských cenách přispěje také růst cen potravin z důvodu nízké úrody v loňském roce a zvyšování cen energií na začátku roku. Inflace by se měla po celý rok 2019 pohybovat nad 2procentním inflačním cílem ČNB a zároveň zůstat v rámci tolerančního pásma.
  • Vyhlídka zpomalujícího růstu ekonomiky a inflace v mezích inflačního cíle dává prostor k oddechu měnové politice. Na začátku roku nejspíše ČNB ještě jednou zvýší úrokové sazby, po zbytek roku by ale mohly zůstat sazby stabilní.
  • Ve fiskální oblasti se projeví celá řada opatření přijatých v roce 2018. Od růstu platů ve veřejném sektoru, přes valorizaci penzí až po zavedení slev na jízdné pro studenty a seniory. Výsledkem by měl být pokles přebytku vládního sektoru v roce 2019 na 0,8 % HDP. Přes zhoršení fiskální disciplíny by veřejné finance měly zůstat na dlouhodobě udržitelné trajektorii. Dluh vládního sektoru by měl v roce 2019 klesnout na 28,9 % HDP.
Výhled české ekonomiky na rok 2019

Zatímco na začátku roku 2018 převládal optimismus a ekonomiky eurozóny i Česka byly na vrcholu hospodářského cyklu, začátku roku 2019 dominuje nervozita a nejistota. Zrcadlem obav jsou poslední propady akciových trhů. Mírné zpomalení růstu ekonomiky není žádná tragédie a dříve nebo později k němu musí dojít. Při naplnění některých z existujících geopolitických rizik by však zpomalení růstu mohlo být i citelnější.

Zajímají vás další prognózy? Stáhněte si Výhledy české ekonomiky na rok 2019 (PDF).