Řešení

Řešíte ve vašich finančních systémech nějaké problémy?

Forenzní analýza

Během analýzy, auditu či kontroly hlavní knihy nebo související účetní evidence čelí forenzní a interní auditoři, vyšetřovatelé a finanční ředitelé mnohým překážkám. Jak například může společnost vědět, kolik faktur obdrží od potenciálně duplicitních dodavatelů? Vyskytují se ve finančním systému společnosti duplicitní bankovní účty? Jak může na základě historických dat společnost zjistit, které faktury jsou fiktivní? Jak lze tyto analýzy provést co nejefektivněji z pohledu vynaloženého času a nákladů?

Analytické a forenzní oddělení společnosti Deloitte vyvinulo na tyto otázky odpovědi s využitím datové analýzy. Zatímco finanční ředitel či auditor, který chce odhalit duplicitní dodavatele a fakturaci, často musí finanční systém procházet manuálně, naše postupy nabízejí automatická a detailní řešení, která usnadňují a zpřehledňují proces auditu hlavní knihy a související účetní evidence.

Množství dat, kterými společnost disponuje, rok od roku exponenciálně narůstá a manuální analytické postupy budou proto stále méně schůdnou cestou pro audit finančních systémů, přičemž specifické nedostatky, jako jsou překlepy v názvech dodavatelů, téměř duplicitní faktury či sofistikované podvodné praktiky, třeba ani nebude možné odhalit. Řešení vyvinuté Deloitte se zabývá přímo těmito otázkami, a to tím způsobem, aby klient dosáhl reálných provozních úspor. Ať už váš systém čítá tři tisíce položek či tři miliardy, analytické oddělení společnosti Deloitte vám umožní vidět Vaše data ve zcela nové perspektivě.

Forenzní analýza

Kontakt

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více