Operations

Řešení

Provoz

Prediktivní údržba majetku

Zaznamenáváte časté odstávky výroby, a tudíž sníženou výrobní kapacitu? Máte příliš vysoké náklady na údržbu? Rádi byste prodloužili životnost svého majetku?

Čtěte více
 

Interní audit ve 21. století

Technologie je budoucnost. Ve snaze získat náskok na trhu a zajistit si konkurenční výhody využívají moderní společnosti stále více nových technologií. Aby mohl interní audit plnit i nadále svůj účel, musí s tímto vývojem držet krok.

Čtěte více

Risk Matrix

Finanční ředitelé a kontroloři mají často obtíže identifikovat klíčové faktory výnosů a zjistit, co je ovlivňuje z pohledu nefinančních ukazatelů společnosti a externích faktorů. Nedochází k aplikaci makroekonomických dat na finanční data a KPI společností. Výsledkem může být neschopnost přesně předpovědět hospodářský výsledek.

Čtěte více
 

Procesní analytika

Provozování podniku je stále složitější, zajistit transparentnost procesů je proto nelehkým úkolem. Mezi podniky vládne znepokojení, aby jejich činnost byla v digitálním věku konkurenceschopná, velká množství společností tak provádí optimalizace a transformace procesů, aniž by měly jasnou představu o současném stavu. Výsledkem jsou často špatně nastavené strategie a vysoké náklady v případě selhání. Centrum společnosti Deloitte pro bioniku procesů vám pomůže nastavit 360° transparentnost vašich podnikových procesů, což je solidní první krok k dosažení procesní excelence 4.0.

Čtěte více

Optimalizace sítě poboček

Mají vaše maloobchodní pobočky optimální pokrytí vašich stávajících a potenciálních klientů? Odpovídá vaše pokrytí zvyklostem a typickému chování klientů? Je možné předvídat změnu (zmenšení/rozšíření) sítě poboček?

Čtěte více

Analytika závazků

Saldokonto závazků podporuje velké množství transakcí a významnou část nákladů organizace. Vedení organizace mívá zavedené množství kontrolních mechanismů pro řízení zpracování dodavatelských faktur a platebních procesů. Může však dojít k finančním ztrátám z důvodu chybných přeplatků/ duplicit a neefektivit ve zpracování.

Čtěte více
 

Forenzní analýza

Během analýzy, auditu či kontroly hlavní knihy nebo související účetní evidence čelí forenzní a interní auditoři, vyšetřovatelé a finanční ředitelé mnohým překážkám. Jak například může společnost vědět, kolik faktur obdrží od potenciálně duplicitních dodavatelů? Vyskytují se ve finančním systému společnosti duplicitní bankovní účty? Jak může na základě historických dat společnost zjistit, které faktury jsou fiktivní? Jak lze tyto analýzy provést co nejefektivněji z pohledu vynaloženého času a nákladů?

Čtěte více

Elektronické zjišťování (eDiscovery)

Odborníci na zjišťování (discovery) společnosti Deloitte poskytují řešení komplexních výzev v oblasti elektronického zjišťování, jimž naši klienti čelí, s pomocí nejmodernějšího vybavení a technologií. Spolupracujeme s klienty a pomáháme jim s uchováváním, sběrem, zpracováním, hostingem a produkcí dat, jichž se zjišťování týká.

Čtěte více

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více