Payables Analytics

Řešení

Analytika závazků

Využití síly analytiky u rozsáhlých dat v oblasti nákupu

Saldokonto závazků podporuje velké množství transakcí a významnou část nákladů organizace. Vedení organizace mívá zavedené množství kontrolních mechanismů pro řízení zpracování dodavatelských faktur a platebních procesů. Může však dojít k finančním ztrátám z důvodu chybných přeplatků/ duplicit a neefektivit ve zpracování.

Chybovost plateb ve většině organizací je zpravidla 0,1% až 0,4% celkových dodavatelských úhrad/plateb. Tato míra je procentuálně zanedbatelná, ale může mít významný dopad na výsledek hospodaření organizace, pokud se zohlední v celkových výdajích organizace.

Řešení

Díky sérii více než 60 pokročilých analytických tesů může společnost Deloitte vaší organizaci pomoci odhalit nesprávné platby a zároveň vás ochránit před budoucími chybnými nebo potenciálně podvodnými fakturami. Naše prošetřování dodavatelských faktur a platebních procesů stojí na sofistikovaném balíčku, který analyzuje 100 % vašich historických produkčních dat. Tento balíček je rozdělen do tří hlavních segmentů:

Testovací nástroj

  • Vlastní skripty společnosti Deloitte se spustí na datech dodaných klientem
  • Testy jsou upraveny tak, aby odpovídaly klientovým procesním postupům

Hodnotící nástroj

  • Testy mají stanovené rizikové váhy
  • Celkové skóre transakce představuje součet všech testů, v nichž se daná transakce objevila


Prezentační vrstva

  • Testovací nástroj a hodnotící nástroj se spojují v prezentační vrstvě
  • Umožňuje dynamický pohled na zvýrazněné dodavatele, faktury a platby

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více

Gabriela Tvrdíková

Gabriela Tvrdíková

Senior manažerka

Gabriela Tvrdíková má více než 12 let zkušeností s interním a forenzním auditem, due dilligence a s přezkumy provozu či dodržování právních předpisů u klientů z nejrůznějších odvětví. Paní Tvrdíková m... více