Camera

Služby

Forenzní služby

S využitím specifik jednotlivých odvětví

Forenzní oddělení společnosti Deloitte pomáhá svým klientům rychle a rozhodně reagovat na vzniklou krizi, vyšetřování či spor. Naše celosvětová síť, bohaté zkušenosti v odvětví a pokročilá analytická technologie nám umožňují problému dopodrobna porozumět a vyřešit jej. Navíc poskytujeme našim klientům poradenství, které jim umožňuje vyvarovat se budoucích rizik podvodu či sporu.

Podvodné jednání a korupce jsou na vzestupu, a to jak na světové, tak místní úrovni, a žádná organizace není vůči této hrozbě imunní. Nejrelevantnější otázkou je, jak mají společnosti na takovou situaci reagovat. V Deloitte používáme komplexní přístup, který v sobě zahrnuje prvky detekce, reakce a prevence.

Služby forenzního auditu zahrnují oblasti jako:

  • Hodnocení rizika podvodu
  • Hodnocení kreditního rizika
  • Řešení v oblasti prevence a detekce finanční kriminality
  • Forenzní datová analytika
  • Vyšetřování a získávání informací o subjektech
  • Získávání, zpracování a analýza elektronických dat (eDiscovery)

Týmy společnosti Deloitte zaměřené na forenzní analýzu jsou vedeny zkušenými odborníky, kteří jsou v rámci svých oborů široce uznáváni a respektováni. Je jim vlastní silné spojení znalostí daného oboru spolu se špičkovými poznatky a vizí, která je potřebná pro zdolávání současných náročných úkolů.

Kontakt

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více