Lock

Služby

Datová analytika

Odkrýváme nová řešení

Má-li být analytika užitečná, musí se používat v praxi. Abstraktní teorie může být zajímavá, pokud ji ovšem neuplatníte prakticky, problémy vaší společnosti nevyřeší.

Zákaznická analytika a analytika zaměřená na růst společnosti: umožní vám lépe porozumět Vašim zákazníkům –  minulým, současným i budoucím – a umožní Vám tak učinit správné kroky. Toto porozumění většinou vychází z jediného široce pojatého komplexního pohledu na zákaznické vztahy a chování založeného na nashromážděných údajích o předchozích produktech a prodejních kanálech. 

Získáte-li díky novým informacím lepší přehled o situaci, můžete nalézt dosud neobjevené možnosti pro cross-selling a up-selling. Můžete včas rozpoznat signály vypovídající o odlivu zákazníků a zvýšit návratnost marketingových kampaní.

Bleskový průvodce analytikou zákazníků

Finanční analytika: pomůže Vám řídit výkonnost v souladu s obchodní strategií. Finanční analytika Vám pomůže získat kontrolu nad finančními údaji, a tím Vám umožní vytvářet modely podnikových procesů a získat tak lepší povědomí o faktorech ovlivňujících náklady a ziskovost.   

Plánování, rozpočty a předpovědi budou přesnější a rovněž budete lépe rozumět klíčovým indikátorům výkonu a jejich skutečnému vlivu na výkon.

Analytika rizik a regulatorních požadavků: pomůže Vám lépe porozumět rizikům, kterým je Vaše podnikání vystaveno, umožní Vám včas identifikovat zdroje rizik a zmírnit jejich dopad na společnost jako celek.     

Bude-li výkonné vedení a dozorčí rada vybavena těmito informacemi, budou lépe zdolávat složité ekonomické podmínky. Díky analytice získají lepší přehled a schopnost předvídat určité skutečnosti, což jim umožní lépe se orientovat ve spletitých požadavcích právních a regulatorních předpisů.

Bleskový průvodce analytikou rizik

Analytika dodavatelského řetězce: díky ní získáte přehled o systému poptávky, nabídky a distribučních sítí, stejně tak jako o požadavcích na služby zákazníkům v rámci transakcí a provozu.

V neustále se měnícím ekonomickém prostředí a v kontextu sílící globalizace může analytika pomoci snížit náklady na nákup, identifikovat anomálie a potenciální výpadky, spolehlivěji předpovídat poptávku, optimalizovat logistiku a získat celkový přehled o kompletním dodavatelském řetězci.

Bleskový průvodce analytikou dodavatelského řetězce

Analytika pracovní síly: propojuje personální strategii s analytickými postupy a pomáhá tak zaměstnavatelům zlepšit procesy řízení pracovní síly. 

V prostředí, ve kterém dochází k čím dál větší diversifikaci a decentralizaci pracovní síly, Vám přehled získaný díky analytice pracovní síly může pomoci najít možnosti, jak získat a udržet nejlepší talenty a také jak reagovat na další výzvy v oblasti pracovní síly, jako je např. bezpečnost zaměstnanců.

Bleskový průvodce analytikou pracovní síly a reportingu

Kontakt

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více