Vendors and Procurement

Řešení

Dodavatelé a nákupy

Umělá inteligence: včasné varování při ohrožení úvěrového portfolia

Představte si, že byste měli možnost automaticky prohledat celý internet a identifikovat zde varovné signály pro různé události. Například abyste zjistili, zda se konkrétní společnost v blízké budoucnosti nedostane do finančních problémů. Právě to dělá Eagle Eye, řešení využívající nástrojů umělé inteligence, vyvinuté společností Deloitte, které je od roku 2018 v několika prototypech úspěšně využíváno klienty po celé Evropě.

Čtěte více

Systém řízení rizik v dodavatelském řetězci

Způsobem, jak zajistit, aby váš proces dodavatelského řetězce zůstal co nejhladší a nejodolnější, je datová analýza textů v reálném čase. Naše řešení poskytuje jedinečné poznatky, které vaší organizaci umožní včas předvídat nebezpečné situace nebo hodnotit a posuzovat vaše dodavatele, zákazníky a konkurenty.

Čtěte více
 

Analytika závazků

Saldokonto závazků podporuje velké množství transakcí a významnou část nákladů organizace. Vedení organizace mívá zavedené množství kontrolních mechanismů pro řízení zpracování dodavatelských faktur a platebních procesů. Může však dojít k finančním ztrátám  z důvodu chybných přeplatků/ duplicit a neefektivit ve zpracování.

Čtěte více
 

SAP Ariba

Vedoucí pracovníci v oblasti nákupu u SAP Ariba hledají řešení pro dodavatelský řetězec, která jim pomohou poskytovat vyšší hodnoty. Jako globální partner služeb SAP a dlouhodobý prodejce s přidanou hodnotou (value-added reseller) produktů SAP Ariba společnost Deloitte chápe plný potenciál SAP Ariba – od řízení dodavatelů a přehledu o výdajích až po zajišťování a provádění nákupů v přímých i nepřímých kategoriích.

Čtěte více

Kontaktujte nás

Jan Balatka

Jan Balatka

Partner

Jan má bohaté zkušenosti zejména se zaměřením na datové analýzy, forenzní analýzy a e-discovery. Má zkušenosti z mezinárodních projektů ve Švýcarsku, Německu, Spojených státech a v Kanadě. Jako partne... více