Nástupnictví

Článek

Plánování nástupnictví je proces, nikoliv jednorázová záležitost

Pouze 30 % rodinných firem ve světě se dožije druhé generace majitelů

Pro rodinné firmy je otázka nástupnictví klíčová. Každý zakladatel firmy si přeje, aby jím vybudovaná společnost úspěšně pokračovala i poté, co on sám odejde do penze. A ideálně aby vedení převzala další generace a firma tak zůstala v rodinných rukou. Nicméně tento proces není vůbec snadný a majitelé by se na něj měli důkladně připravit.

Jak a kdy tedy s plánováním začít? Na otázku „kdy“ existuje jasná a pádná odpověď: nejlépe už se vznikem firmy. Odpověď na otázku „jak“ v sobě pak skrývá mnoho jednotlivých kroků a především zvážení všech možných eventualit budoucího vývoje firmy, ale i rodinných konstelací. 

Nejprve by si tedy měl každý majitel položit několik otázek. Kupříkladu: 

  • Máte podrobně zformulovanou vaši osobní vizi a cíle z hlediska předání vlastnictví a vedení vaší společnosti? Pokud ano, seznámili jste s těmito cíli vaše rodinné příslušníky a management společnosti? 
  • Jsou vámi vybraní nástupníci dostatečně zkušení? A které znalosti a dovednosti důležité pro řízení firmy jim dosud chybí?
  • Zahrnuje váš plán nástupnictví detailní řešení nečekaných životních událostí, jako je úmrtí nebo dlouhodobá pracovní neschopnost majitele společnosti nebo vrcholového managementu?
  • Bude společnost schopna vám či komukoliv dalšímu zajistit potřebný objem finančních prostředků pro období penze?
  • Zvažovali jste případný prodej společnosti, ať současnému managementu, či externímu investorovi?

Zodpovězení těchto a dalších otázek, které najdete v naší publikaci, je prvním krokem k vytvoření plánu, podle něhož poté bude celý proces nástupnictví probíhat. Univerzální řešení samozřejmě neexistuje, ale vytvořit si strategii nástupnictví a podle ní průběžně postupovat je základ pro každého majitele firmy, který nechce nechat úspěšné předání dalším generacím pouhé náhodě. 

Chcete se o tom, jak strategicky naplánovat nástupnictví ve své firmě, dozvědět více? Stáhněte si naši publikaci nebo kontaktujte naše odborníky z Deloitte Private.

Nástupnictví rodinných firem
Považujete tyto informace za užitečné?