Článek

Fúze a akvizice v bankovním sektoru v regionu CEE – studie 2018

Další konsolidaci trhu podpoří několik faktorů

O studii

V návaznosti na úspěch studie zaměřené na vývoj portfolií nesplácených bankovních úvěrů bychom Vám rádi představili naši novou studii mapující dynamiku bankovních fúzí a akvizic ve 12 zemích regionu střední a východní Evropy (CEE) zahrnujících Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

Výsledky bankovního sektoru v regionu střední a východní Evropy a Pobaltí jsou povzbudivé, kapitálová přiměřenost je stabilní, podíly problémových úvěrů klesají a ziskovost se celkově zvyšuje. K pozitivní dynamice přispívá stabilní ekonomický růst, zlepšující se podmínky trhu práce a intenzivní úvěrová aktivita.

Kromě digitální transformace představuje další setrvalý trend v bankovním sektoru CEE regionu postupná konsolidace trhu, poháněná prodeji strategicky méně důležitých aktivit a na straně druhé akvizicemi s cílem realizovat synergie a úspory z rozsahu či doplnění a rozšíření obchodního modelu. Počet hráčů na mnohých lokálních trzích je příliš vysoký, jsou fragmentované a vyznačují se často množstvím bank s velmi nízkými tržními podíly. Očekáváme, že tato dynamika podpoří proces další konsolidace bankovního trhu střední a východní Evropy.

CEE Banking M&A Study 2018

Klíčová zjištění:

  • Kapitálová přiměřenost byla v roce 2017 napříč všemi 12 zeměmi solidní, její průměrná hodnota činila 21 %.
  • Kvalita aktiv se výrazně zlepšila v důsledku sanace úvěrových portfolií a zlepšené finanční situace domácností a firem. Průměrný podíl problémových úvěrů v portfoliích bank činil v roce 2017 6,1 %, což je hodnota o 1,5 procentního bodu nižší než v roce 2016 a blíží se předkrizovým hodnotám.
  • Ziskovost sektoru zůstala v roce 2017 stabilní, nicméně průměrná hodnota ROE ve výši 10 % je stále pod úrovní před finanční krizí. Ziskovost bank v mnoha zemích podpořilo rozpuštění rezerv na nesplácené úvěry.
  • Bankovní trhy ve většině analyzovaných zemí vykazují střední míru koncentrace, i proto se v důsledku tržní konsolidace očekává její další růst.
  • Fúze a akvizice na bankovních trzích ve střední a východní Evropě dosáhly svého vrcholu v roce 2015, kdy bylo dokončeno 19 transakcí, a od té doby jejich počet klesá. V roce 2018 byly do září realizovány dvě transakce a šest jich právě probíhalo, zatímco v roce 2017 bylo dokončeno celkem 12 transakcí.
  • Klesající počet transakcí je způsoben čilou úvěrovou aktivitou bank, eliminací rizikových expozic i zlepšenou profitabilitou, což v krátkodobém horizontu oddálilo tlak na další fúze a akvizice v bankovním sektoru. Nicméně ve středně a dlouhodobém výhledu se zásadnějším faktorem v konkurenčním boji bank stane provozní efektivita vycházející z úspor z rozsahu a optimalizace kapitálové struktury. Proto je pravděpodobné, že banky s tržními podíly okolo 1-2 % nebudou nadále schopny úspěšně konkurovat a generovat uspokojivou míru návratnosti pro své akcionáře. V bankovním sektoru ve střední a východní Evropě figuruje řada bank této velikosti.
  • Nejaktivnějšími trhy v oblasti bankovních fúzí a akvizic z hlediska počtu transakcí byly od roku 2015 do září 2018 Polsko (8 transakcí), Maďarsko (8), Srbsko (7) a Rumunsko (6).
  • Nejaktivnější kupujícím v regionu byla maďarská OTP Bank (5 transakcí), druhým nejaktivnějším kupujícím byl polský stát, který od roku 2015 uskutečnil čtyři akvizice prostřednictvím pojišťovny PZU a Alior Bank.
  • Nejaktivnějšími prodávajícími od období roku 2015 do září 2018 v regionu byly Raiffeisen (4 transakce) a poté řecké banky, kdy Piraeus Bank, National Bank of Greece, Alpha Bank a Eurobank celkem prodaly 7 bank.

„S ohledem na charakter a dynamiku bankovních transakcí, které byly v poslední době realizovány v regionu CEE, vnímáme setrvalý zájem na straně prodávajících a kupujících i pro další období. Rostoucí regulatorní náročnost, konvergence výnosnosti sektoru v regionu na úroveň vyspělých zemí západní Evropy či nástup fintech společností patří mezi hlavní faktory, které v budoucnu akcelerují aktivitu v oblasti bankovních fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě,“ říká Roman Lux, Assistant Director, finanční poradenství, Deloitte Česká republika.

„Přestože v České republice nebyl trh bankovních transakcí příliš aktivní, banky byly aktivní spíše v akvizicích mimo bankovní sektor. Počínající konsolidaci trhu naznačuje ohlášené spojení MONETA Money Bank s Air Bank a Home Credit, stejně jako příprava na prodej či hledání nových investorů v případě dalších malých a středních bank.“ doplňuje Pavel Piskáček, Assistant Director, finanční poradenství, Deloitte Česká republika.