Článek

Průzkum důvěry na trhu private equity – léto 2020

Největší pokles ekonomické důvěry od roku 2012

Ani trhům private equity ve střední Evropě se nevyhnuly dopady pandemie, 62 % obchodníků uvádí, že vážně zasažena ale byla méně než čtvrtina jejich portfolií. Naproti tomu více než pětina respondentů říká, že aktuální situace na stávající portfolia neměla negativní dopad. Během finanční krize v roce 2008 obchodníci získali zkušenosti, a právě díky nim jsou lépe připraveni na následující měsíce a mohou lépe udávat směr a identifikovat nové příležitosti.

A vydělávat na nich. Tři čtvrtiny respondentů (74 %) předpokládají, že rok 2020 nakonec bude příznivý, pravděpodobně kvůli klesajícím cenovým očekáváním prodejců.

Index trhu private equity ve střední Evropě: Klíčové poznatky

Směřování trhu určují kupující. Téměř polovina (45 %) respondentů si myslí, že prodejci snížili svá cenová očekávání v posledních šesti měsících. Více než polovina (51 %) se domnívá, že v tomto směru bude pokračovat. Výsledky poukazují na zrychlení trendů, což již bylo naznačeno v našem předchozím průzkumu, a to i navzdory pandemii, která změny příliš neurychlila. Cenová bublina se v návaznosti na škody způsobené pandemií postupně zmenšuje.

Uzavírání transakcí. Tři čtvrtiny respondentů (74 %) očekávají, že rok 2020 bude příznivý, pravděpodobně kvůli klesajícím cenovým očekáváním prodejců. I když tato situace není pro prodejce ideální, je to dobré znamení pro obchodní společnosti disponující volným kapitálem (většina private equity firem, které působí ve střední Evropě).

Důvěra klesla. Počet respondentů očekávajících zhoršení podmínek značně vzrostl (ze 46 % na 68 %) a velmi dramaticky se snížil procentuální podíl respondentů zastávajících názor, že podmínky zůstanou stejné (z 54 % v posledním průzkumu na nynějších 19 %).  I přesto 13 % dotazovaných očekává, že se podmínky zlepší. Tento malý závan optimismu je pozoruhodný – stávající průzkum totiž přinesl vůbec největší pokles ekonomické důvěry od roku 2012.

Průzkum důvěry na trhu private equity sleduje každých šest měsíců měnící se nálady investorů v regionu střední Evropy, a to pravidelně již od roku 2003. Projděte si celou zprávu o stavu private equity trhů ve středoevropském regionu.

Private Equity Confidence Survey
Považujete tyto informace za užitečné?