Služby

Financování společnosti a optimalizace úvěrů

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci optimalizovat financování?

Měnící se finanční prostředí přineslo společnostem nová řešení financování, jejichž zavádění jsou složitá a časově náročná. Management společnosti čelí náročnějšímu obchodnímu prostředí, které vyžaduje nové podmínky financování, jež odpovídají měnícím se byznysovým modelům a firemním strategiím.

Dokonalé financování se stále více stává vědeckým úkolem.

Co můžeme nabídnout?

Analýzu stávajících úvěrových ujednání a návrh, jak zlepšit náklady a flexibilitu úvěrů (náklady financování).

Přípravu investiční dokumentace, která má přilákat a informovat potenciální nové věřitele (banky, private equity, SNCI) a usnadnit jednání s potenciálními novými věřiteli.

Posouzení možností získat granty a dotace (LU, EU).

Finanční modelování a posouzení stávajících úvěrů včetně daňové optimalizace.

Posouzení nabídek od věřitelů a poradenství při jednáních o těchto nabídkách.

Posouzení přehnaných osobních záruk vyžadovaných bankami.

Přístup k mezinárodním zdrojům financování prostřednictvím globální sítě Deloitte a asistenci při strukturování a zařizování výrazně na míru upravených finančních řešení.

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

 • Pomůžeme vám při financování projektů s nižšími náklady.
 • Zajistíme vhodné struktury (restrukturalizace) úvěrů pro optimalizaci hodnocení společnosti ze strany zainteresovaných subjektů.
 • Zajistíme úspěšné a včasné strukturování (restrukturalizaci) dluhu.
 • Zajistíme, že bankám budou poskytnuty pouze adekvátní kovenanty a přiměřené záruky.
 • Pomůžeme vám při poskytování stabilních, dostatečných a přiměřených finančních zdrojů pro financování růstu nebo investičních projektů v příštích letech.

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc?

 • Optimalizace vaší struktury financování z hlediska financí, daní a rizik.
 • (Nové) sjednání úvěrových rámců.
 • Významné části vašeho dluhu budou splatné v příštích dvou letech.
 • Zhodnocení různých typů úvěrů a možností financování.
 • Potřeba dočasných nebo dalších likvidních finančních prostředků nebo pracovního kapitálu.
 • Stávající rozvahová struktura nemaximalizuje hodnotu pro akcionáře.
 • Nejasnosti ohledně nesplaceného dluhu (splatnost, úvěrová instituce, sazba, kovenanty, záruky apod.).

Kontaktujte nás

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více

Luděk Hanáček

Luděk Hanáček

Partner

Luděk Hanáček je partnerem v daňovém a právním oddělení zodpovědným za tým expertů, kteří poskytují poradenství v oblasti dotací a daňových podpor. Má dlouhodobé zkušenosti v oblasti analýz financován... více