Služby

Integrované řízení výkonnosti (IPM)

Nakolik mají finance vyvíjet tlak na automatizaci podpor rozhodování?

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci překlenout nedostatek hlubších znalostí?

B. C. Forbes jednou řekl: „Pokud svůj byznys nebudete řídit, budete v byznysu vyřízení.“ Bohužel je těžké řídit, když nic nevidíte. Řada společností ani přes masivní investice do ERP, CRM a dalších podnikových systémů stále nemá informace, které pro dobrá obchodní rozhodnutí potřebují. Nicméně problémem nakonec není samotný nedostatek informací, ale jejich nepochopení. Přední organizace proto začaly překlenovat informační nedostatky za pomoci integrovaného řízení výkonnosti (IPM).

Co můžeme nabídnout?

IPM je strukturovaná metoda řízení, která převádí strategické cíle na provozní výsledky se zaměřením na tvorbu hodnoty. IPM vytváří hodnotu kombinací síly technologie, informací, lidí a procesů ve všech fázích cyklu řízení, a to od plánování a stanovování cílů až po měření a intervenci. Dále poskytujeme asistenci při identifikaci klíčových ukazatelů výkonnosti, které jsou sladěny se strategií. Rozsah našich služeb můžeme přizpůsobit velikosti společnosti, složitosti podnikání a záměrům vedení. Projekt IPM je založen na spolupráci mezi Deloitte a vedením společnosti. Deloitte přináší metodologii a odborné znalosti v oblasti řízení výkonnosti a vedení přispívá konkrétními znalostmi, potřebami a vizemi, které se týkají společnosti. 

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

Řízení strategické změny prostřednictvím organizace 

 • Integrované procesy plánování, měření, hodnocení a intervence umožňují změny ve strategii, které vedou k měřitelným činnostem. 
 • Jednotný jazyk výkonnosti s rámcem pro sdělování strategických změn na provozní úrovni. 
 • Zaměření na iniciativy, které přinášejí hodnotu, kdy hlavní ukazatelé včas poskytují přehled o oblastech, které představují výzvu nebo příležitost.
Zdokonalení souladu provozního chování se strategií 
 • Odměňování, vzdělávání a rozvoj – to vše propojené se strategickými cíli. 
 • Viditelná výkonnost vůči cíli pomáhá identifikovat příležitosti ke zlepšení. 
 • Projektové portfolio zajišťující strategické kapitálové výdaje. 
Poskytování platformy pro kontrolu a bezpečnost
 • Efektivní a silně integrované procesy sestavování rozpočtu a výkazů na základě jediného souboru dat.
 • Vyšší kvalita informací vede k dokonalejšímu zmírňování podnikových rizik.
 • Integrované procesy finančního a manažerského vykazování poskytují včasné a transparentní informace.

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc?

 • Strategie není propojená s dlouhodobým plánováním. 
 • Sestavování rozpočtu představuje rozsáhlý úkol, který spočívá v odhadování. 
 • Cíle KPI, pokud existují, vycházejí z informací, které nejsou sladěné se strategií. 
 • Reporting se snaží analyzovat rozsáhlé množství dat. 
 • Z prognózování se stala pravidelná mechanická činnost, nikoli dynamický nástroj pro intervenci, který slouží k nasazení a sladění zdrojů. 
 • Regulatorní požadavky, jako jsou zákon Sarbanes-Oxley, PCN (plan comptable normalisé — standardní účtová osnova) a sestavování strukturovaných účetních závěrek, jsou stále přísnější. 
 • Směrnice zaměřené na modernizaci vyžadují zdokonalené kontrolní mechanismy, transparentnost a osvědčené postupy. 
 • Chcete využít zdokonalených softwarových možností.

Kontakt

Petr Pruner

Petr Pruner

Partner

Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe, kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním auditorských a poradenských služ... více

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více