Služby

Optimalizace treasury a pracovního kapitálu

Jak můžeme finančním ředitelům pomoci optimalizovat situaci v treasury a pracovním kapitálu?

Většina společností má významné peněžní prostředky vázané v provozu a při efektivnějším řízení pracovního kapitálu by mohly udržitelně zvyšovat ziskovost a hodnotu společnosti. Optimalizace operací treasury a pracovního kapitálu je jednou z mála zbývajících oblastí, které podniku mohou přinést významné peněžní prostředky v relativně krátkém období a bez komplikací, jež přicházejí s velkými změnami nebo restrukturalizačními programy. 

Co můžeme nabídnout?

Provedeme revizi vaší společnosti a nalezneme a posoudíme potenciál pro optimalizaci pracovního kapitálu v těsné spolupráci s vedením společnosti, abychom zohlednili také obchodní a provozní aspekty. 

Analýzu stavíme na podrobné prověrce různých cyklů každého klíčového faktoru (pohledávky, závazky a zásoby), abychom identifikovali a vyčíslili možné zlepšení peněžních toků a provedli odhad jejich vývoje.

Dále jsme schopni poskytnout asistenci při definování a implementaci klíčových ukazatelů s ohledem na vývoj výkonnosti a potřeb pracovního kapitálu 

Úspěch v treasury nezávisí na štěstí, ale na znalostech.

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

 • Maximalizujeme návratnost a ochranu investic akcionářů. 
 • Zdokonalíme provozní struktury pro uvolnění peněžních prostředků pro budoucí investice nebo snížení dluhu. 
 • Identifikujeme a následně budeme sledovat rizika spojená s řízením pracovního kapitálu. 
 • Pomůžeme posílit důvěryhodnost dotčených stran díky zdokonalené struktuře pracovního kapitálu. 
 • Zvýšíme efektivitu procesů order-to-cash a purchase-to-pay, které vedou k dalším přínosům v oblasti nákladů. 
 • Zvýšíme flexibilitu firmy zjednodušením dodavatelského řetězce a optimalizací obchodních postupů.

Spolupracujeme se společnostmi na vývoji a implementaci udržitelných zlepšení v oblasti peněžních prostředků a pracovního kapitálu. Předáváme společnosti vhodné dovednosti pomocí koučování na pracovišti, abychom zajistili, že jsou zlepšení zachována ještě dlouho po skončení naší zakázky. 

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc?

 • Otázky, které si sami můžete pokládat: 
 • Jak správně plánovat peněžní toky a potřebu peněžních prostředků a jaká řešení lze zavést (překlenovací financování, úvěrové linky apod.)? 
 • Jak určit potenciál pro uvolnění peněžních prostředků? 
 • Jak úspěšně řídit požadavky na pracovní kapitál pro realizaci budoucích projektů? 
 • Jak zlepšit efektivitu vaší provozní struktury? 
 • Jak dosáhnout udržitelného snížení pracovního kapitálu? 
 • Jak zlepšit volatilitu peněžních prostředků a prognózování pracovního kapitálu?

Kontaktujte nás

Petr Pruner

Petr Pruner

Partner

Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe, kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním auditorských a poradenských služ... více

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více