Služby

Procesní optimalizace finančních transakcí

Jak můžeme pomoci finančním ředitelům vytvořit výkonné finanční procesy integrované s IT?

Finanční ředitelé čelí neustálému tlaku nejvyššího vedení, aby se z nich stal proaktivní obchodní partner, který myslí dopředu. Aby mohla finanční oddělení lépe a rychleji řídit obchodní rozhodnutí a zároveň řídit rizika, musí mít rychlý a bezchybný přístup ke kvalitním finančním a provozním údajům. Procesní optimalizace finančních transakcí může pomoci dosáhnout maximální efektivity zlepšením a integrací transakčních procesů s přiměřenou informační technologií. 

Co můžeme nabídnout?

 • Zpracování finančních transakcí je více než pouhé zachycení finančních údajů nebo provádění účetních transakcí. Zahrnuje soubor činností, které jsou zásadní pro každodenní byznys: řízení závazků, zásob a dlouhodobých aktiv, účtování do hlavní knihy, účtování projektů, zpracování cest a výdajů a treasury management. Tyto procesy mají klíčový význam pro nákladovou a časovou efektivitu finančního oddělení a jeho schopnost dodávat kvalitní informace. Naše služby v této oblasti zahrnují: 
 • Revizi informačních systémů a procesů v porovnání se světovými referenčními hodnotami pro identifikaci příležitostí k optimalizaci. 
 • Analýzu konfigurací stávajícího informačního systému. 
 • Návrh a implementaci procesů a technologií pro optimalizaci průběžného zpracovávání rozvahových a podrozvahových transakcí. 
 • Návrh procesů pro optimalizaci zpracovávání účetních transakcí v oblasti interních kontrolních mechanismů, kontrol přístupu a IT a oddělení pravomocí. 
 • Návrh a implementace plánů nápravy a zlepšení udržitelných procesů. 
 • Identifikaci, návrh a implementaci systémů pro zachycení daňově relevantních finančních údajů na podporu činností pro dosažení souladu s daňovými předpisy. 
 • Revize kapacity systému pro realizaci cílů definovaných společností. 
 • Vykazování nesouladu (včetně otázek a doporučení k nápravě).
Musíte neustále vyvíjet tlak na zvýšení produktivity a efektivity – součástí řešení by měla být vhodná informační technologie.

Jaké jsou přínosy našeho přístupu?

 • Optimalizujeme finanční procesy, jako jsou uzavírání účtů, vykazování, pohledávky, závazky a další pracné procesy. Dojde tak ke snížení finančních nákladů. Pomocí optimalizace finančních procesů mohou finanční odborníci trávit více času plněním úkolů, které přinášejí vyšší hodnotu. 
 • Automatizujeme finanční hodnotového řetězce, což dává společnostem konkurenční výhodu – ti, kteří ji zavedli nejlépe, mají významně nižší náklady finančního oddělení než průměrná společnost. 
 • Automatizace financí na světové úrovni navíc přináší významné zvýšení produktivity, např. v oblasti pohledávek a závazků.

Příklady z praxe aneb kdy můžete potřebovat naši pomoc? 

 • Chybějící sladění systémů a dat, které komplikuje konsolidaci informací napříč obchodními jednotkami. 
 • Nadměrné manuální zpracovávání, které zvyšuje možnost lidské chyby. 
 • Chybějící jasné propojení mezi zprávami a opatřeními pro zajištění výkonnosti transakčních procesů. 
 • Chybějící jasné propojení mezi každodenními operacemi a hodnotou pro akcionáře. 
 • Datové prostředí, které spoléhá na manuální/chabou kontrolu. 
 • Chybějící jasná správa dat. 
 • Chybějící jasné regulatorní vedení, které ztěžuje identifikaci nejkritičtějších kontrolních mechanismů. 
 • Decentralizované provozní modely a nedostatečná standardizace, kvůli nimž se počet systémů násobí. 
 • Neadekvátní technologie pro automatizaci procesních kontrol. 
 • Potíže při poskytování včasných, přesných a smysluplných finančních a provozních informací na konci každého období. 

Kontaktujte nás

Petr Pruner

Petr Pruner

Partner

Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe, kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním auditorských a poradenských služ... více

Jan Brabec

Jan Brabec

Partner

Jan je partnerem v oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika odpovědným za oblast podnikových financí. Ve finančním odvětví působí již více než 25 let, disponuje širokými zk... více

Marek Kouřil

Marek Kouřil

Partner

Marek je partnerem v oddělení poradenských služeb. Ve společnosti Deloitte působí již od roku 1999. Spolu se svým týmem je odpovědný za poradenské služby v oblasti finančního řízení a řízení výkonnost... více