Poradenství v oblasti restrukturalizačních služeb

Služby

Poradenství v oblasti restrukturalizačních služeb

V dynamickém prostředí společnosti a jejich vedení často procházejí fázemi přehlížení a odmítání existence problémů.

Společnosti a zainteresované subjekty potřebují včas implementovat nápravná opatření bez ohledu na podstatu problému. Pokud není společnost dostatečně výkonná, můžeme klienta podpořit v tom, aby zavedl nezbytná opatření dříve, než bude příliš pozdě. V případě hrozící krize likvidity je zásadní provést důkladnou situační a finanční analýzu, abychom docílili nákladové optimalizace a včasného řešení.

Specialisté na restrukturalizaci společnosti Deloitte s klienty spolupracují na tom, aby pomohli jejich firmám z finančních a provozních obtíží. Systematicky řešíme klíčové strategie, transakce, infrastrukturu a finanční problémy.

Náš tým, jenž tvoří odborníci z různých oblastí, rychle nalezne problémová místa, identifikuje aktivity, které zajistí okamžitou stabilizaci, poskytne odborné poradenství ke zlepšení provozu společnosti a její výkonnosti a rovněž vypracuje řešení pro strukturování dluhů a refinancování. Vyžadují-li to okolnosti, disponujeme i rozsáhlými odbornými znalostmi a zkušenostmi s poradenstvím v rámci insolvenčního řízení.

Poradenství v oblasti restrukturalizačních služeb zahrnuje:

  • Nezávislé posouzení společnosti
  • Stabilizace peněžních toků a řízení likvidity
  • Financování nebo prodej společnosti v tísni
  • Finanční restrukturalizace a refinancování dluhu
  • Provozní restrukturalizace a zlepšení výkonnosti
  • Krizové řízení a služby v oblasti CRO
  • Plánování alternativních scénářů
  • Služby v konkursu/reorganizaci společnosti
  • Ukončení činnosti a likvidace společnosti.

Kontaktujte nás

Marián Kováč

Marián Kováč

Partner

Marián zastává pozici partnera pro oblast podnikových financí v rámci oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika. Je odborníkem na finance s více než 20letou praxí v oblasti fúzí a akviz... více

Radim Baše

Radim Baše

Ředitel

Radim je ředitelem v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde zodpovídá za služby v oblasti restrukturalizací. Má více než 12letou poradenskou praxi v oblasti restrukturalizace v ... více