Analýza

Blockchain technologie pro firmy specializované na investiční management

Technologický pokrok v oblasti řízení aktiv

Blockchain technologie má potenciál transformovat hodnotový řetězec sektoru řízení aktiv – společnosti, které ji zavedou včas, budou později z tohoto kroku profitovat. Tato zpráva podrobně popisuje vývoj v oblasti technologie blockchainu a nabízí návod, jak úspěšně implementovat blockchain v šesti krocích. Připravte svoji firmu na budoucnost tím, že se zaměříte na poslední technologické inovace v řízení aktiv.

Blockchain a řízení aktiv

Lídři v sektoru investičního managementu (IM) mají odpovědnost nejen za záležitosti související s každodenním provozem firmy – měli by své firmy rovněž připravovat na budoucnost. Blockchain je technologií, jíž by lídři v oblasti IM měli věnovat zvýšenou pozornost, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé jde o technologii, která má potenciál transformovat a dále rozšířit hodnotový řetězec sektoru řízení aktiv. Zadruhé se nachází v raných fázích svého rozvoje, a proto představuje příležitost.

Představte si svět, kde klienti využívají digitální identitu, jíž plně důvěřují a jež je propojena s jejich finančními výkazy a transakční historií. Jejich digitální souhlas s registrací nového účtu iniciuje vykonání tzv. chytrého kontraktu. Technologie následně prohledá veškeré záznamy a pošle zpět autorizaci založení (či nezaložení) typu účtu nabídnutého danou finanční institucí. Po kontrole způsobilosti k otevření účtu je novému klientovi prostřednictvím aplikace v jeho chytrém telefonu zabezpečeným způsobem předána dokumentace k nově založenému účtu. Současně jsou zaznamenány a bezpečně uloženy veškeré údaje o době, místě a elektronickém podpisu jednotlivých složek nově navázaného finančního vztahu. Aplikace následně zajistí financování nového finančního vztahu prostřednictvím automatického platebního systému nebo automatického převodu cenných papírů. Tento přístup by se aplikoval i při správě private equity fondů, kde by blockchain a chytré kontrakty mohly řídit získávání a úhradu kapitálu. Celý proces by tak byl přísněji kontrolován a některá rizika by byla zcela eliminována. Chytré kontrakty a blockchain technologie umožní zavést selektivně automatizované procesy, do kterých by pouze v případě potřeby mohl zasahovat člověk.

Chcete-li se dozvědět, jak se od nápadu posunout k implementaci, stáhněte si níže uvedený soubor v PDF.

Pro firmy specializované na investiční management: začínáme s blockchain technologií

Průvodce v šesti krocích – začínáme s blockchain technologií

Očekávání, která tato revoluční technologie vyvolává, jsou vysoká, firmy zabývající se investičním managementem zvažující její zavedení do svých obchodních procesů však mohou pro začátek zvolit cestu rozvážného a promyšleného přístupu. Tímto způsobem lze přistoupit k transformační implementaci a současně minimalizovat rizika.

Šest klíčových kroků, které při správném provedení umožní vaší společnosti implementovat blockchain:

 1. Inspirace
  Jeden z hlavních způsobů, jak se inspirovat v oblasti blockchainu, je spolupracovat s think tanky a laboratořemi, kde studenti i akademici testují prototypy postavené na blockchain technologii – často dlouho před tím, než jsou komerčně využitelné.
 2. Vzdělávání
  Ve fázi vzdělávání má shromažďování informací a přizpůsobování přednost před tvořivostí. Zatímco fáze inspirace aktivuje fantazii, fáze vzdělávání se zaměřuje na praktickou stránku.
 3. Ideace
  Poté, co je dostatečně velká skupina zaměstnanců vzdělána v oblasti blockchainu, mohou společnosti efektivně přistoupit k fázi ideace. Do hlavních procesů fáze ideace se zapojí všichni zúčastnění, rozvíjejí se nekonvenční nápady a dochází k postupným zlepšením. Efektivní ideace také vede k akci. Efektivní ideace vnáší do chaosu řád, aniž by potlačila či přehlížela dobré nápady, které se mohou objevit.
 4. Spolupráce
  Když jsou nápady otestovány, mohou IM firmy přejít do fáze spolupráce. V této fázi firmy často navazují kontakty s průmyslovými sdruženími a blockchain vývojáři. S těmito vazbami mohou investiční manažeři i nadále pokračovat v procesu vzdělávání pro cílové projekty.
 5. Prototypizace
  V této fázi jsou již IM firmy usilující o řešení šité na míru vybaveny znalostmi a vazbami, které se jim podařilo získat v předcházejících krocích, a jsou tudíž připraveny na vývoj funkčního prototypu hlavních projektů. Prototyp je vlastně jakýsi zmenšený model celého procesu. Pro vytvoření kvalitního prototypu je nejprve třeba shromáždit požadavky na proces od všech zainteresovaných stran a odborníků z dané společnosti.
 6. Implementace
  Implementace řešení založeného na blockchainu je chvíle, kdy jsou teoretické nápady realizovány v praxi. Ve srovnání s riziky spojenými s implementací je míra rizik, která společnost podstupuje při hledání, testování a prototypizaci, velmi omezená. Firmy by měly být připraveny investovat do zabezpečení a omezení rizik v průběhu celého procesu vývoje a uvádění řešení do produkce. Zásadní součástí procesu implementace je ověření a validace systému před jeho spuštěním. Zároveň existuje celá řada implementačních požadavků, které se liší dle typu blockchain řešení, které je implementováno.

Pro detailní popis jednotlivých kroků si stáhněte soubor v PDF.

Považujete tyto informace za užitečné?