Diverse CEE NPL landscape

Článek

Srovnávací studie vývoje nesplácených úvěrů v CEE regionu

Silná poptávka investorů při zmenšujících se objemech

8. vydání naší srovnávací studie zaměřené na portfolia nesplácených úvěrů ve střední a východní Evropě indikuje, že pokles objemů problémových aktiv pokračoval téměř ve všech zemích regionu. Hlavním katalyzátorem tohoto trendu byla kombinace stabilního makroekonomického prostředí, zvýšené pozornosti regulátorů i aktivní snahy bank se s nesplácenými úvěry vypořádat.

Země v regionu byly v letech 2018 a 2019 svědky zvýšené aktivity na trhu s nesplácenými úvěry, která byla poháněna silnou poptávkou investorů, a to především těch, kteří si v regionu již vybudovali vlastní kapacity pro obsluhu nesplácených portfolií. Postupné systematické řešení stávajících nesplácených úvěrů spolu se sníženým přílivem nových problémových půjček a zájmem investorů o vyšší výnos přispělo k poklesu objemů nesplácených aktiv.

Po útlumu v roce 2017 z pohledu objemu obchodovaných úvěrových portfolií, přinesl rok 2018 prodeje portfolií v hodnotě téměř 6 mld EUR. Jen Polsko, Maďarsko a Rumunsko jednotlivě přispěly k objemu dokončených transakcí více než 1 miliardou EUR v 2018. Vyšší očekávání investorů z pohledu návratnosti i levné financování v důsledku příznivého makroekonomického prostředí měly pozitivní dopad na ocenění portfolií. Cena byla rovněž stimulována rostoucí rivalitou na straně poptávky.

Mezi klíčová témata letošní studie patří:

  • Prodeje úvěrových portfolií nadále hrají významnou roli při snižování úvěrové angažovanosti bank v regionu střední a východní Evropy, což potvrzuje významný objem portfolií nesplácených úvěrů zobchodovaných v roce 2018 (5,9 miliardy EUR).
  • Podíly úvěrů v selhání se daří postupně snižovat zpět k jednociferným hodnotám nebo se dokonce vracejí na předkrizovou úroveň. Ke konci roku 2018 pouze tři země vykázaly celkový podíl úvěrů v selhání nad hranicí 10%, a to Albánie (11,8 %), Chorvatsko (12,1 %) a Ukrajina (54,0 %).
  • Očekává se, že trhy, které se již vypořádaly s většinou svých nesplácených úvěrů, se více zaměří na své klíčové aktivity a pravděpodobně začnou prodávat i standardní úvěrová portfolia.
  • Očekává se, že dojde i k akceleraci transakcí na sekundárním trhu především díky konsolidaci menších hráčů na trhu vymáhání a obsluhy problémových úvěrů.
  • V krátkodobém horizontu mohou přezkumy kvality bankovních aktiv podpořit další transakce v Bulharsku a Chorvatsku.
  • Očekává se, že aktivita na straně prodejů vzroste v některých zemích i v důsledku aktivity fondů pojištění vkladů, což potvrzují již dokončené a probíhající transakce.
  • Vzhledem k očekávanému růstu úrokových sazeb a ekonomickému ochlazení musí banky pečlivě monitorovat kvalitu aktiv a možné zhoršení míry selhání, aby předešly opětovnému nárůstu objemu problémových úvěrů.
CE NPL study

"Podíl NPL je v jednotlivých zemích rozmanití a v regionu CEE se pohybuje od 0,5 % v případě Estonska až po 54,0 % u Ukrajiny. České republice patří skvělé druhé místo s úrovní NPL 2,7 % a dlouhodobě tak náležíme (kromě ziskovosti) k premiantům regionu i co se týká kvality poskytnutých úvěrů.

Mimořádné zdraví úvěrového portfolia se u nás promítá do nižší aktivity trhu z pohledu objemu i počtu transakcí NPL. V posledních letech přistupuje systematicky k čištění a prodejům portfolia nesplacených úvěrů pouze Moneta Money Bank. Nicméně v souvislosti s očekávaným zpomalením hospodářského cyklu a následným zhoršením platební morálky lze očekávat v příštích letech aktivnější přistup k prodeji nesplácených úvěrů i u ostatních finančních institucí," říká Roman Lux, Assistant Director, finanční poradenství, Deloitte Česká republika.

Stáhněte si předchozí vydání

Považujete tyto informace za užitečné?