spark

Článek

Fintech revoluce v pojišťovnictví

Katalyzátor změn

Nástup moderních technologií v kombinaci s dlouhodobě podceňovanou problematikou zákaznické zkušenosti vytvářejí v pojišťovnictví řadu přetrvávajících a obtížných systémových výzev. Jaký budou mít tyto trendy dopad na další fungování pojišťoven i na sektor jako celek?

Vzestup fintech společností, měnící se zákaznické chování a pokročilé technologie začínají úspěšně narušovat zažité pořádky v pojišťovnictví. Navíc společnosti zaměřující se na technologická řešení pro pojistný sektor (tzv. InsurTechs) a technologické startupy nepřestávají formovat očekávání zákazníků neustálou nabídkou inovací, jako jsou např. alternativní ocenění rizik, online nákup nebo aktivace pojištění či vyřízení likvidace pojistné události.

Studie Deloitte Global zkoumá hlavní faktory, které narušují status quo v odvětví pojišťovnictví a popisuje čtyři možné scénáře budoucího vývoje. Zkoumané faktory zahrnují:

  • Změna prodejního kanálu: Partnerství s poskytovateli a distributory produktů a integrace pojistné ochrany do jiných produktů a služeb umožní zákazníkům zvolit si produkty, které nejlépe odpovídají jejich životnímu stylu a potřebám.
  • Automatizované uzavření pojistky: Technologický pokrok a inovace v oblasti umělé inteligence povedou k individualizaci výběru a ocenění rizik, kdy si zákazníci budou moci zvolit produkt na základě širšího spektra cenových parametrů.
  • Nástup flexibilního produktu: Budeme svědky nástupu produktů nabízejících časově flexibilní, modulární a přizpůsobitelné pojistné krytí iniciované specifickými událostmi, které budou lépe vyhovovat životní fázi, životnímu stylu i okamžitým potřebám zákazníků.
  • Jednoduché životní pojištění: S ohledem na růstový potenciál a trendy nákupního chování na rozvíjejících se trzích se prosadí ti pojišťovatelé, kteří nabídnou jednoduché produkty s flexibilními podmínkami a včas zavedou digitální distribuci, aniž by to mělo negativní vliv na upisování smluv.

Přečtěte si celou studii a zjistěte, jak bude vypadat budoucnost pojišťovnictví.

How fintech has sparked a revolution in insurance