Novinky

M&A aktivita v sektoru pojišťovnictví ve střední a východní Evropě

Výrazný nárůst fúzí a akvizic v Česku v posledních dvou letech, konsolidace trhu i vstup nových hráčů

Potenciál k dalšímu růstu trhů ve střední a východní Evropě, zvyšující se kapitálová náročnost sektoru regulovaného standardy IFRS17 a souborem opatření Solvency II, zvyšující se tlak na profitabilitu spolu se strategickými kroky velkých pojišťovacích skupin – to jsou hlavní faktory, které ovlivnily pojišťovnictví z pohledu M&A. Rok 2018 lze z hlediska objemu transakcí považovat za jeden z nejaktivnějších z posledních let, zájem velkého množství potenciálních hráčů poukazuje na to, že tento trend bude i nadále pokračovat.

Ačkoli konsolidace na některých trzích střední a východní Evropy již začala, většina z nich je stále fragmentována v obou segmentech: životním i neživotním pojištění. V mnoha zemích existuje relativně vysoký počet pojišťoven s méně než 5% tržním podílem, což signalizuje potřebu další konsolidace.

Trhy nadále zaměstnává implementace standardu IFRS 17, od kterého se očekává, že přinese podstatně zvýšenou transparentnost díky standardizaci účetních výkazů a napomůže tak snížit i náklady na fúze a akvizice.

CEE Insurance M&A Outlook

„V České republice je trh životního pojištění vysoce koncentrovaný, na základě HPP ovládá pět největších společností bezmála 65 % trhu. Od roku 2015 až do září 2019 na českém pojistném trhu probíhalo devět dokončených transakcí a jedna akvizice. V posledních dvou letech se M&A aktivita výrazně zvýšila a nepředstavuje jen konsolidaci trhu, ale i vstup nových hráčů na trh.“

Pavel Piskáček, Assistant Director, finanční poradenství, Deloitte Česká republika.

Klíčová zjištění studie:

  • Navzdory mírnému poklesu celkového hrubého předepsaného pojistného (HPP) na polském trhu v loňském roce se celkové HPP na trhu ve střední a východní Evropě v roce 2018 podařilo meziročně zvýšit o 2,0 %.
  • Růst HPP byl poháněn pokračujícím růstem neživotního pojištění, zatímco segment životního pojištění nadále klesal v souladu s trendem předchozích let.
  • Ekonomiky regionu nadále vykazovaly zdravý ekonomický růst doprovázený dalším zlepšováním podmínek na trhu práce.
  • Průměrná penetrace HPP (HPP vůči HDP) zůstala ve sledovaném období stabilní
  • V roce 2018 to bylo poprvé od roku 2012, kdy celkový škodní poměr na trhu ve střední a východní Evropě (vyplacené pojistné plnění k HPP) vzrostl nad 60 %.

Projděte si trendy na pojistném trhu a dosavadní aktivitu v oblasti M&A v regionu střední a východní Evropy, stáhněte si CEE Insurance M&A Outlook 2019.

Považujete tyto informace za užitečné?