Analýza

Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work

Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work přináší hlubší poznatky o zkušenostech týkajících se sexuální orientace a genderové identity na pracovišti. Průzkumu se zúčastnilo 5 474 LGBT+ zaměstnanců z různých společností a sektorů v 13 zemích.

Klíčová zjištění:

  • Jedna třetina všech respondentů hledá aktivně nového zaměstnavatele, aby mohli pracovat v inkluzivnějším prostředí z pohledu LGBT+ komunity. Procento ještě narůstá u respondentů, kteří patří k etnickým menšinám. Novou práci se snaží najít až polovina z nich. 
  • Respondenti z řad mileniálů a generace Z kladou při hledání nového zaměstnání daleko větší důraz na diverzitu a inkluzi než respondenti z generace X.
  • Většina respondentů (6 z 10) se domnívá, že je důležité se moci na pracovišti otevřeně přihlásit ke své sexuální orientaci. Co se týče genderové identity, za důležité to považují téměř tři čtvrtiny respondentů. Méně než polovina dotazovaných se cítí komfortně se ke své sexuální orientaci či identitě přihlásit před všemi svými kolegy. Další třetina respondentů tvrdí, že jim to není příjemné pouze v přítomnosti určitých kolegů.
  • Častým důvodem, který lidem brání se ke své sexuální orientaci či genderové identitě na pracovišti přihlásit, je obava z odlišného zacházení nebo obava o osobní bezpečnost.
  • Během coming-outu na pracovišti hraje důležitou roli podpora. Uvedlo to 6 z 10 (61 %) respondentů, kteří v práci řekli o své sexuální orientaci alespoň některým kolegům. Téměř 7 z 10 respondentů, kteří o genderové identitě řekli alespoň některým kolegům, uvedlo, že díky podpoře jsou více otevření. 
  • 4 z 10 respondentů (42 %) zažili na pracovišti neinkluzivní chování. Méně než polovina si je jistá, že to bylo kvůli jejich sexuální orientaci nebo genderové identitě. Přibližně jedna třetina respondentů tvrdí, že má silné podezření, že právě jejich orientace nebo identita je důvodem tohoto chování.
2023 LGBT+ Inclusion @ Work Report

Odpovědi od respondentů z 13 zemí celého světa ukazují, že řada organizací má ambice lépe začlenit své LGBT+ zaměstnance. Pokud se takový zaměstnanec na pracovišti ale necítí dobře, je připraven si hledat jiné zaměstnání, ve kterém kladou větší důraz na inkluzi a diverzitu. Pro respondenty z řad mileniálů a generace Z je právě inkluze s diverzitou na pracovišti důležitější, než je pro generaci X. Na našich globálních stránkách si přečtěte celou studii.  

Považujete tyto informace za užitečné?