Služby

Laboratoř HR

Jaké mají být role a fungování moderního HR? Jste připraveni na změnu?

Ať už HR chce, nebo nechce, stojí na prahu změny. Požadavků, které jsou na něj dnes kladeny, není málo: 

 • Přesun HR do Cloudu, nahrazování současných informačních systémů a implementace nových technologií.
 • Snaha vytvořit agilnější organizační struktury, které umožní lidem rychleji inovovat a digitalizovat.
 • Zodpovědnost za nábor a retenci lidí na pracovním trhu s nízkou nezaměstnaností.
 • Tlak na optimalizaci a standardizaci procesů a přesun do center sdílených služeb.

Ne všechny výzvy dokáže HR ze své současné pozice ovlivnit, což vede k zamyšlení: jsou dnešní role a fungování HR nastaveny dobře? 

A pokud se HR skutečně potřebuje změnit, co může tato transformace znamenat a co lze od ní čekat?

Představujeme laboratoř HR

Jakákoli transformace HR znamená změnu jeho operačního modelu, vytvoření nových schopností, zkrátka nové fungování HR. Jak má ale HR dnes vůbec vypadat?

V rámci HR laboratoře se nejdříve podíváme, jak současná situace společnosti ovlivňuje roli HR v organizaci a očekávání od této funkce. Zmapujeme si také faktory, které vyvolávají nutnost se změnit.

Dále si představíme aspekty fungování HR a jak dnes vypadá ve vaší společnosti – kdo jsou jeho zákazníci, co a jak pro ně dělá a jak (ne)funguje vzájemná interakce.

Na příkladech různých firem si ukážeme, jakým způsobem může být HR organizované a k čemu tato struktura vede – například které služby typicky dodává HR a které naopak poskytují manažeři, a jaké to má důsledky pro zaměstnance.

Nakonec se podíváme, jaké strategické volby je v rámci operačního modelu HR možné udělat a jaké jsou jejich implikace v kontextu strategie a kultury firmy.

Změna v HR není sprint

Dříve, než se pustíte do změny, je potřeba si správně promyslet, čeho chceme dosáhnout a co to bude obnášet – dříve, než to za HR udělá v organizaci někdo jiný.

Proto se v rámci HR dílny také zamyslíme se nad průběhem možné HR transformace, nasdílíme „tipy a triky“ z HR transformací a implementací HRISu a provedeme prioritizaci oblastí, kde je potenciál pro změnu.

Postup

Před samotnou laboratoří probíhá krátká přípravná fáze, která nám umožní připravit ji na míru klientovi. Standardní postup vypadá následovně:

 1. Sběr informací o firemní strategii, strategii v oblasti HR a HR procesech.
 2. Analýza dodaných podkladů.
 3. Strukturované rozhovory se zástupci HR a částí společnosti, které se podílejí na HR agendě.
 4. Jednodenní workshop s aktivní účastí představitelů HR (HR ředitele a vedoucího týmu HR).
 5. Zpracování výstupů workshopu.
 6. Návazné setkání a diskuze nad vývojem a případnou aktualizací přístupu.

Obsah

Laboratoř HR představuje možná pojetí HR oddělení z pohledu jeho role v organizaci, organizační struktury a napojení na další části organizace. Dotkneme se následujících témat:

 • Role HR v organizaci
 • Evoluce fungování HR oddělení
 • Operační model HR a jeho části – HR Business Partneři, expertní komunity, HR administrativa, vedení HR a HR infrastruktura
 • Zákazníci HR, servisní katalog a model
 • Zkušenosti s fungováním HR a jeho transformací v praxi

Pravidla

V průběhu laboratoře HR se řídíme určitými pravidly, která nám pomáhají vytvořit ideální prostředí pro diskuzi:

 • Všechny informace jsou přísně důvěrné
 • Neprodáváme své služby
 • Dialog místo monologu – je vyžadována vaše aktivní účast
 • Ničím nerušený průběh laboratoře HR – čas a místo vyhrazené pouze pro workshop
 • Teorie prokládaná praxí

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více