Strategie v oblasti talentu

Řešení

Strategie v oblasti talentu

Ekonomický vývoj, globalizace, nové technologie a měnící se struktura pracovních sil včetně rostoucí diverzity a stárnutí populace ukazují, že tradiční univerzální přístup řízení talentů již nestačí. Zaměstnanci očekávají od svých podniků individuální přistup – na míru šité systémy odměňování, hodnocení i rozvoje. Zároveň je na trhu nedostatek zaměstnanců s klíčovými kompetencemi a znalostmi a od nových inovativních HR systémů odměňování, vzdělávání a řízení výkonnosti se očekává, že napomohou klíčové talenty přilákat a udržet. Vzhledem ke složitosti změn je pro mnohé společnosti problematické najít ten správný směr. A právě zde můžeme pomoci: naše řešení orientované na talent management, řízení výkonu a odměňování pokrývá celý „životní“ cyklus zaměstnanců, od jejich identifikace a získávání, přes jejich rozvoj, řízení výkonnosti, odměňování a retenci až po zajištění, že Vaše strategie v oblasti řízení lidských zdrojů je v souladu s celkovou strategií Vaší společnosti.

V oblasti strategií v oblasti talentu se zaměřujeme na následující témata:

  • Strategie lidského kapitálu
  • Zaměstnanecká zkušenost
  • Řízení výkonu
  • Nábor
  • Talent management
  • Retence zaměstnanců
  • Angažovanost
  • Rozvoj lídrů
  • Efektivita prodeje

Kontakt

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za poradenství v oblasti provozních činností a strategie. Náplní jeho role je řídit očekávání klientů, r... více