Novinky

Deloitte Legal se stal partnerem unikátního průzkumu Compliance 360° 

Nejrozsáhlejší průzkum na téma Compliance, který byl dosud v České republice realizován

O průzkumu

Do průzkumu se zapojilo více než 100 významných tuzemských organizací ze 16 segmentů, přičemž silné zastoupení mají zejména podniky průmyslové výroby, banky, energetické firmy nebo telekomunikační operátoři. 50 % zapojených organizací zaměstnává více než 1000 zaměstnanců a 73 % z nich deklaruje obrat přesahující půl miliardy korun. Sběr dat probíhal elektronicky v průběhu září a října 2019. Dotazníky bylo nutné vyplnit jmenovitě, aby byla zaručena pravdivost údajů. Přestože 80 % dotazů byla nepovinná, drtivá většina respondentů zodpověděla 100 % otázek.

Postavení Compliance v České republice

Průzkum potvrzuje, že Compliance získává v České republice stále významnější postavení a není již výsadou organizací působících v regulovaných odvětvích. Přispěla k tomu vedle trestní odpovědnosti právnických osob především evropská úprava ochrany osobních údajů (GDPR), požadavky kladené na tuzemské subjekty jejich zahraničními vlastníky a zákazníky, nebo rostoucí počet národních i mezinárodních regulací.

Compliance 360° Czech national survey 2019

"V naší praxi máme zkušenost, že je obtížné u managementu firem prosadit a vysvětlit důležitost compliance programů. Mnohé programy existují bohužel čistě formálně a nejsou vrostlé do firemní DNA. Až v momentu překlopení rizika do reálného problému a osobní odpovědnosti managementu se názory na compliance mění."

Jaroslava Kračúnová, partnerka a advokátka 

Považujete tyto informace za užitečné?