Novinky

Vítězství v Právnické firmě roku 2020

Kategorii Firemní compliance vyhrála Deloitte Legal.

Podle aktuálního žebříčku jsme vedle vítězství v kategorii Firemní compliance VELMI DOPORUČOVANOU kanceláří v oblastech Daňové právo, Fúze a akvizice, Developerské a nemovitostní projekty, Pracovní právo, Právo informačních technologií, Duševní vlastnictví, Telekomunikace a média, Právo obchodních společností. Deloitte Legal je také DOPORUČOVANOU kanceláří v Bankovnictví a finance.

Ocenění v kategorii firemní compliance si velmi vážíme. Potvrzuje správnost naší cesty, jak klientům přinášet služby s přidanou hodnotou odlišující se od standardu trhu. Specializovaný multioborový tým, přeshraniční spolupráce, zapojení technologií, vše podpořené znalostí byznysových odvětví a špičkovou právní expertízou, to jsou naše služby v oblasti compliance.

Jan Spáčil, managing partner

Deloitte Legal má v oblasti firemní compliance silné zkušenosti s vytvářením efektivních programů s cílem předejít individuální a podnikové (trestní) odpovědnosti. "Vyvinuli jsme unikátní metodiku, aby byla identifikována slabá místa v organizaci klienta a v rámci preventivních opatření prioritizována nejzásadnější a nejpravděpodobněji hrozící rizika," vysvětluje inovativní přístup partnerka Jaroslava Kračúnová, lídr týmu Business Integrity a dodává: "Disponujeme hlubokými zkušenostmi s vedením interních šetření s mezinárodním dosahem, přičemž běžně jako součást našich postupů využíváme sofistikované nástroje, forenzní technologie a úzce spolupracujeme s kolegy neprávníky."

Tyto služby jsou poskytovány v rámci Deloitte Legal napříč našimi specializacemi, takže účinně ošetříme „compliance“ v nejrůznějších oblastech právní regulace. Zápal a motivace našeho týmu a dostupnost moderních právních technologií nám umožňují dodávat klientům služby v nadstandardní kvalitě a klientům usnadňují dosáhnout jejich podnikatelské záměry a cíle. Usilujeme o zlepšení českého podnikatelského prostředí a obchodní praxe, proto jsme zaštítili a spolupracovali na přípravě českého Kodexu správy a řízení společnosti z roku 2018. Jsme organizátoři projektu Zákon roku.

Deloitte Legal jako velká advokátní kancelář pokrývá specializované právní poradenství i tradiční služby. Vysokou přidanou hodnotu spatřují naši klienti v navazujícím poradenství Deloitte. Klientům poskytujeme nejvyšší standard služeb právníků v celém regionu střední a východní Evropy se samozřejmou vazbou na celosvětovou síť. Dlouhodobě se zasazujeme o podporu diverzity, která vytváří prostředí pro inovativní myšlení a přístupy. Hlásíme se k prosazování vysoké míry udržitelnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Tým Business Integrity

Poskytujeme právní služby v těchto hlavních oblastech: 1. Budování compliance programů, 2. Interní šetření, 3. Podpora při šetřeních orgánů veřejné moci, 4. Právní podpora při komerčních sporech, 5. Finanční kriminalita / kriminalita bílých límečků .

Tým se zaměřuje na vytvoření a implementaci compliance programů dle odvětví, velikosti a typu podnikání klienta. Zároveň pomáháme compliance program pravidelně udržovat. Zajišťujeme vedení a školení zaměstnanců, ať už osobně nebo formou eLearningu, nastavení procesů krizového řízení a implementace nástrojů pro sledování dodržování právních předpisů či interních předpisů a implementace etických linek.

V rámci reaktivních opatření poskytujeme podporu v oblasti soudních řízení, zastupujeme klienty ve sporech o náhradu škody, radíme klientům v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob např. v případech souvisejících s kriminalitou „bílých límečků“. Během posledních tří let se náš tým podílel na nejsložitějších projektech zaměřených na soulad organizací s GDPR. V případech vytváření compliance programů obvykle poskytujeme komplexní služby pokrývající mnoho oblastí práva. Máme také specializované odborníky v oblasti soutěžního práva a šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bankovnictví a financí, AML, korporátního a pracovního práva, obchodního práva (regulace veřejných zakázek a vztahů s dodavateli), nemovitostí (vodní právo, stavebnictví), biologického a zdravotního průmyslu, regulace TMT, duševního vlastnictví, práva IT a další vysoce specializované praxe jako je např. oblast regulace ochrany životního prostředí. Díky spolupráci s odborníky na poradenství v oblasti rizik, forenzními specialisty, projektovými manažery, daňovými poradci, odhadci, odborníky v oblasti nouzového financování a dalšími experty v rámci společnosti Deloitte jsou znalosti našeho týmu Business Integrity inovativní a přesahují hluboké právní znalosti. Klientům jsme tak schopni nabídnout efektivní a funkční řešení vysoké kvality.

Jaké právní služby poskytuje tým Business Integrity?

Považujete tyto informace za užitečné?