Novinky

Vítězství v Právnické firmě roku 2021

Kategorii Právo životního prostředí vyhrála advokátní kancelář Deloitte Legal.

Podle aktuálního žebříčku je Deloitte Legal vítězem v kategorii Právo životního prostředí. Dále se Deloitte Legal umístila v kategoriích Právo obchodních společností, Developerské a nemovitostní projekty, Fúze a akvizice, Bankovnictví a finance, Telekomunikace a média, Duševní vlastnictví, Právo informačních technologií, Pracovní právo, Firemní compliance a Daňové právo jako Velmi doporučovaná advokátní kancelář.

Ocenění v kategorii Právo životního prostředí si velmi vážíme. Potvrzuje správnost naší cesty, jak klientům přinášet služby s přidanou hodnotou odlišující se od standardu trhu. Specializovaný multioborový tým, přeshraniční spolupráce, zapojení technologií, vše podpořené znalostí byznysových odvětví a špičkovou právní expertízou, to jsou naše služby.

Jan Spáčil, managing partner

Komplexní poradenství pro udržitelný business zítřka

Naším komplexním poradenstvím v oblasti udržitelného rozvoje pomáháme klientům k trvalé udržitelnosti, a to analýzami, regulatorním poradenstvím, strategickým plánováním, nastavením změny provozu či vytvořením nových projektů, získáním externího financování, nastavením interních pravidel či pomocí nefinančního výkaznictví. Naši odborníci spolupracují napříč obory a propojují tak právní, auditní, daňové, finanční, dotační, business a poradenské služby. Asistujeme klientům v přechodu na modely a postupy udržitelného podnikání, které zajistí jejich dlouhodobý růst.

Deloitte Legal jako velká advokátní kancelář pokrývá specializované právní poradenství i tradiční služby. Vysokou přidanou hodnotu spatřují naši klienti v navazujícím poradenství Deloitte. Klientům poskytujeme nejvyšší standard služeb právníků v celém regionu střední a východní Evropy se samozřejmou vazbou na celosvětovou síť. Dlouhodobě se zasazujeme o podporu diverzity, která vytváří prostředí pro inovativní myšlení a přístupy. Hlásíme se k prosazování vysoké míry udržitelnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Na co jsme nejvíce hrdí? A vybíráme si své klienty?

Považujete tyto informace za užitečné?