Řešení sporů

Služby

Governance & Compliance Screening

Má vaše společnost zmapovaná všechna právní rizika? Máte zajištěnou vysokou úroveň compliance? Jsou interní procesy firmy nastaveny správně? A postupuje management společnosti s péčí řádného hospodáře?

Pokud si tyto, ale i další podobné otázky pokládáte i vy, pak neváhejte a využijte našich služeb Governance & Compliance Screening! Vrcholovému managementu vaší společnosti pomůžeme odhalit existující i potenciální právní rizika a implementovat efektivní opatření.

Jak můžeme vaší firmě pomoci?

Zmapujeme právní rizika v následujících oblastech:

  • Péče řádného hospodáře a corporate governance
  • Podmínky vzniku funkce člena voleného orgánu
  • Finance
  • Compliance
  • Odměňování, výkon funkce, vysílání, daně, odvody 
  • Odpovědnost managementu ve vztahu k finančnímu řízení a prevenci úpadku
  • Ochrana osobních údajů

Následně zhodnotíme stav podle právních předpisů a best practices a připravíme přehledný report, v němž identifikujeme klíčové oblasti, které je z pohledu rizik nutné řešit a které naopak máte ošetřené správně. Zjištěné problémy vám posléze pomůžeme zmírnit či eliminovat. Výstup screeningu vám může sloužit i jako potvrzení správnosti vaší praxe např. v případě kontroly či sporu.

Governance & Compliance Screening

Kontaktujte nás

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Partner | Advokát

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na s... více

Petr Graca

Petr Graca

Senior manažer | Advokát

Petr Graca je seniorním advokátem v týmu Business Integrity v advokátní kanceláři  Deloitte Legal v Praze. Petr má také na starosti pracovní skupinu pro sportovní právo a koordinaci lokální Sports Bus... více