Business Integrity

Služby

Business Integrity

Naš tým Business Integrity poskytuje podporu klientům v oblastech jako jsou trestní odpovědnost právnických osob, compliance programy, whistleblowing, corporate governance, interní/forenzní šetření, regulace mezinárodních sankcí a další.

V oblasti trestního práva pro korporátní klienty poskytujeme právní služby v celé šíři a zaměřujeme se obecně na hospodářskou kriminalitu a trestní odpovědnost právnických osob. Při zastupování klientů v trestním řízení dle jejich preferencí spolupracujeme s uznávanými advokátními kancelářemi pro oblast trestního práva, ale i samostatnými advokáty. 

Jak vám můžeme pomoci:

 
  • Implementace a/nebo revize compliance programu podle metodiky NSZ a norem ISO, zajištění pravidelných školení pro zaměstnance a management, tvorba a/nebo revize interních předpisů a nastavení příslušných procesů. 
  • Vyšetřování podezření na nezákonnou činnost ve společnosti, poskytování komplexních forenzních služeb a analýz získaných dat. Na služby interních šetření a celý náš právní a poradenský tým se vztahuje advokátní mlčenlivost. 
  • Asistence při nastavení etického (whistleblowingového) nástroje pro přijímání oznámení o porušení vnitřních či právních předpisů ve společnosti, implementace interních whistleblowingových směrnic, posuzování odůvodněnosti oznámení a pomoc při interních šetřeních. 
  • Asistence při kontrolách prováděných různými státními orgány (tzv. dawn raid) na místě nebo distančně, související zastupování při jednáních s těmito státními orgány, poradenství a zastupování společnosti v trestním řízení i správním řízení. 
  • Vyhodnocení možných rizik společnosti z pohledu compliance a corporate governance podle právních předpisů a dobré praxe, pomoc s identifikací klíčových oblastí, které je třeba řešit z hlediska právních a odpovědnostních rizik, pomoc při zmírňování identifikovaných rizik. 
  • Poradenství související se zavedenými sankcemi Evropské unie a jinými restriktivními opatřeními proti Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny ve spolupráci s odborníky z oblasti cel a řízení rizik. 
Business Integrity

Jaké právní služby poskytuje tým Business Integrity?

Kontakt

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Partner | Advokát

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na s... více

Petr Graca

Petr Graca

Senior manažer | Advokát

Petr Graca je seniorním advokátem v týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Petr má také na starosti pracovní skupinu pro sportovní právo a koordinaci lokální Sports Busi... více