Nástroje

Deloitte SafeSpace: nástroj pro whistleblowing

Odhalte včas interní pochybení a podvody

Přemýšleli jste o tom, jak zabránit úniku informací o důvěrných firemních záležitostech? Hledali jste řešení, které zaměstnancům umožní oznamovat nekalá a nezákonná jednání prostřednictvím interního whistleblowingového systému, který napomáhá k odhalování interních pochybení a podvodů?

Uvažujete o zavedení etické linky? A víte o tom, že v souladu s novou whistleblowingovou směrnicí EU a souvisejícími předpisy vám mohla vzniknout povinnost oznamovat nekalé či protiprávní jednání?

Možná jste v poslední době zaznamenali v médiích několik korporátních skandálů, za jejichž zveřejněním často stáli zaměstnanci dané firmy. Jsou to totiž právě zaměstnanci, kteří jako první vynesou interní informace na veřejnost. Praxe ukazuje, že se tak děje proto, že jsou mezi prvními, kdo se dozví o porušování pravidel, mají přístup k důkazům, ale raději tuto skutečnost neoznámí, ať už kvůli strachu z odvety nebo kvůli absenci interního whistleblowingového systému. To je pochopitelně špatně. Kvůli včasnému záchytu podvodu či interního pochybení dokážete předejít trestněprávním, finančním i reputačním rizikům.

Deloitte SafeSpace: komplexní digitální whistleblowingové řešení

Deloitte SafeSpace je komplexní služba a technologie pro přijetí a zpracování whistleblowingových oznámení, která zaměstnancům umožňuje upozornit na problémy nebo obavy prostřednictvím personalizované platformy Deloitte Halo. V rámci tohoto řešení získáte přehled minulých incidentů roztříděných dle oznamovacích kanálů (bez ohledu na kanál), typu incidentu či umístění, a spoustu dalších informací, např. kompletní ochranu oznamovatele (tzv. whistleblowera), personalizaci či nonstop přístup

Whistleblowing systém

Platforma Deloitte Halo je end-to-end řešení, které nabízí:

Kompletní ochranu identity oznamovatele

Ten se může rozhodnout, zda chce zůstat anonymní nebo svou identitu odhalit.

Nonstop servis

Služba je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Rozličné kanály pro podávání oznámení

Webový formulář, e-mail nebo telefonickou linku, to vše v rámci jediné platformy.

Možnost využívat službu ve více jazykových verzích

Naše řešení pokrývá většinu evropských jazyků, kdy v současné době poskytujeme služby mimo jiné v angličtině, češtině, slovenštině, polštině, portugalštině, rumunštině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině.

Zabezpečení efektivní komunikace

S oznamovatelem prostřednictvím přiděleného unikátního ID, které slouží k opětovnému přihlášení do oznámení a Deloitte Halo “Feedback” funkcionality, prostřednictvím které může klient informovat oznamovatele o výsledku přezkumu oznámení.

Efektivní case management systém

Pro třídění a správu oznámení. Přehledy oznámení jsou dostupné k dispozici na dashboardech v reálném čase spolu s historickými trendy, ke kterým má přistup jen autorizovaný uživatel klienta - nestranná osoba pověřená přezkumem oznámení.

Zaznamenání a analýzu všech oznámení vyškolenými Deloitte vyšetřovateli

Každé oznámení zpracují v podobě reportu a promptně eskalují vysoce riziková oznámení.

Personalizace formuláře a rozhovoru

Webový formulář i návod pro vedení telefonického rozhovoru dle individuálních potřeb každého klienta.

Zachování audit trailu

Prostřednictvím zaznamenávaní a evidence všech změn a úkonů týkajících se oznámení, a samozřejmě i mnoho dalších výhod.

Věděli jste, že směrnice o ochraně oznamovatelů i návrh zákona umožňují povinným subjektům outsourcovat provoz etické linky? Společnosti tak mohou svěřit veškeré technické, analytické a právní aspekty související s jejím zavedením a efektivním fungováním externím poskytovatelům a nerušeně se věnovat své běžné agendě.

Uvažujete o zavedení etické linky, ale nevíte, jak na to? Máte už whistleblowingové řešení, ale nejste si jisti, zda splňuje požadavky kladené evropskou regulací?

Náš multidisciplinární tým složený z datových analytiků, profesionálních vyšetřovatelů a právníků vám pomůže nejen správně naimplementovat funkční whistleblowingové řešení na míru vaší společnosti, ale i proškolit vaše zaměstnance a management tak, aby bylo zajištěno jeho efektivní fungování.

Obraťte se na nás a zjistěte více!

Kontaktujte nás

Jaroslava Kračúnová

Jaroslava Kračúnová

Partner | Advokát

Jaroslava Kračúnová je partnerkou a vedoucí týmu Business Integrity v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. Má více než 15 let zkušeností v oblasti práva obchodních společností se zaměřením na s... více