Pracovní právo

Služby

Pracovní právo

Naše služby zahrnují zejména právní prověrky, asistenci při náboru či vysílání zaměstnanců, přípravu a revizi všech typů pracovních smluv a vnitřních předpisů společnosti, poradenství v oblasti odměňování zaměstnanců a poskytování benefitů. Dále také asistenci při restrukturalizacích a organizačních změnách ve společnosti a řešení dopadů na její zaměstnance, poradenství při převádění zaměstnanců k jinému zaměstnavateli a skončení pracovního poměru (včetně hromadného propouštění), jednání s odbory (včetně kolektivního vyjednávání) a zastupování v soudních sporech.

Jak Vám můžeme pomoci:

Přípravou pracovních a manažerských smluv pro nové zaměstnance nebo revizí stávajících smluv.

  • Revizí a nastavením smluvních vztahů s OSVČ („ŠVARCSYSTÉM”).
  • Revizí a nastavením smluvních vztahů s manažery („SOUBĚH”).
  • Vysíláním zaměstnanců do jiných členských států EU a dalších zemí včetně analýzy dalších souvisejících otázek a dopadů na Vaši společnost.
  • Přípravou a revizí vnitřních předpisů Vaší společnosti, systémů odměňování, organizačních předpisů a pracovních řádů.
  • Skončením pracovněprávních vztahů a manažerských funkcí.
  • Uzavíráním smluv o kolektivním vyjednávání a jednáních s odbory.
  • Zastupováním Vaší společnosti v pracovněprávních sporech s Vašimi zaměstnanci.
Vedeme zaměstnance. Moderně.

Kontakt

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner a advokát

Jan je Partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovná... více