Služby

Soutěžní právo

Soutěžíme fér. Věříme ve férovou hospodářskou soutěž v podnikání. Pomáháme našim klientům využít obchodní příležitosti, které soutěžní regulace nabízí. Obchodní strategie zohledňující soutěžněprávní aspekty eliminuje riziko sankcí regulatorních orgánů a otevírá možnosti pro efektivní spolupráci.

Deloitte disponuje právě tím pluridisciplinárním týmem, který je k tomu třeba. Obchodní strategie je složitá tím, že vyžaduje zapojení expertízy právní, ekonomické a byznysové.

Při posuzování toho, co je a co není dovolené, je třeba dobře znát trh, podmínky a dynamiku daného industry, spočítat roli jednotlivých hráčů na relevantním trhu a na to správně použít to množství pravidel a precedentů, které se za desítky let existence této regulace vytvořily.  Naši právníci, ekonomové a odborníci na specifické obory nebo produkty (digital, pharma, energy atd.) umí pracovat dohromady. Díky tomu v competition neříkají zbytečně NE tam, kde to není nutné – a naopak poradí, jak si počínat tam, kde omezení z této regulace hrozí.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Poradenstvím v oblasti hospodářské soutěže, včetně právní asistence při vyšetřování ze strany soutěžních úřadů, právního zastoupení ve správních řízeních a navazujících soudních sporech
  • Nastavením procesů soutěžní compliance, včetně přípravy specializovaných školení klíčových osob ve firmě
  • Poradenstvím při soukromoprávním vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním, včetně vyčíslení výše škody
  • Poradenstvím v oblasti veřejných zakázek
  • Prevencí proti zneužití dominantního postavení

Jaká je vize soutěžní regulace a výzvy dou budoucna?

Kontakt

Hana Gawlasová

Hana Gawlasová

Partner | Advokát

Hana Gawlasová je partnerkou a vedoucí oddělení digitálního práva (dříve TMT) advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze. Má více než 20 let zkušeností v oblasti IT a telekomunikačního práva, a dále r... více