Služby

Právo hospodářské soutěže

Soutěžíme fér. Věříme ve férovou hospodářskou soutěž v podnikání. Pomáháme našim klientům využít obchodní příležitosti, které soutěžní regulace nabízí. Obchodní strategie zohledňující soutěžněprávní aspekty eliminuje riziko sankcí regulatorních orgánů, a otevírá možnosti pro efektivní spolupráci.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Poradenstvím v oblasti hospodářské soutěže, včetně právní asistence při vyšetřování ze strany soutěžních úřadů, právního zastoupení ve správních řízeních a navazujících soudních sporech.
  • Nastavením procesů soutěžní compliance, včetně přípravy specializovaných tréninků klíčových osob ve firmě.
  • Poradenstvím při soukromoprávním vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním, včetně vyčíslení výše škody.
  • Poradenstvím v oblasti veřejných zakázek
  • Prevencí proti zneužití dominantního postavení

Hrajte a vyhrajte. (competition)

Stáhnout PDF

Proč competition regulace a Deloitte?

Proč je téma soutěžní regulace pro klienty aktuálnější než dříve?

V čem vidíme potenciál soutěžního práva?

Jaká je vize soutěžní regulace a výzvy dou budoucna?

Kontakt

Kateřina Mandulová

Kateřina Mandulová

Advokátka

Kateřina Mandulová je advokátem a senior manažerem v advokátní kanceláři Deloitte Legal. Kateřina je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž v Paříži na univerzitě P... více