Služby

Soutěžní právo

Soutěžíme fér. Věříme ve férovou hospodářskou soutěž v podnikání. Pomáháme našim klientům využít obchodní příležitosti, které soutěžní regulace nabízí. Obchodní strategie zohledňující soutěžněprávní aspekty eliminuje riziko sankcí regulatorních orgánů, a otevírá možnosti pro efektivní spolupráci.

Jak vám můžeme pomoci:

  • Poradenstvím v oblasti hospodářské soutěže, včetně právní asistence při vyšetřování ze strany soutěžních úřadů, právního zastoupení ve správních řízeních a navazujících soudních sporech.
  • Nastavením procesů soutěžní compliance, včetně přípravy specializovaných tréninků klíčových osob ve firmě.
  • Poradenstvím při soukromoprávním vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním, včetně vyčíslení výše škody.
  • Poradenstvím v oblasti veřejných zakázek
  • Prevencí proti zneužití dominantního postavení

V čem vidíme potenciál soutěžního práva?

Jaká je vize soutěžní regulace a výzvy dou budoucna?

Kontakt

Petr Suchý

Petr Suchý

Partner | Advokát

Petr Suchý je Partnerem v Deloitte Legal v Praze. Vede oddělení fúzí a akvizic a současně se podílí na vedení týmu pro insolvence a restrukturalizace. Svou profesní dráhu zahájil v roce 1997 a v Deloi... více

David Šimek

David Šimek

Senior Managing Associate | Advokát

David Šimek je advokátem v pražské pobočce advokátní kanceláře Deloitte Legal. David se ve své praxi zaměřuje na oblast nákupů a prodejů aktiv, závodů a účastí ve společnostech, a to na jak svým rozsa... více