Právo nemovitostí a stavební právo

Služby

Právo nemovitostí & stavebních projektů

V oblasti práva nemovitostí naše služby zahrnují vše od právní prověrky, získání povinných povolení, jednání s úřady, akvizice nemovitostí, přes přípravu kompletní transakční dokumentace, financování, výběrová řízení dodavatelů až po výstavbu a následný prodej či pronájem. Naše kancelář zastřešuje poskytování právních služeb v oblasti nemovitostí pro celý region střední Evropy. V posledních třech letech jsme tak mohli našim klientům poskytnout právní služby v souvislosti s transakcemi v hodnotě v řádu miliard euro.

V oblasti stavebnictví zajistíme kontinuální právní podporu během realizace stavebního projektu, v kanceláři i přímo na staveništi. Poradíme, jak včas a důsledně reagovat na takové situace jako jsou nově objevené skryté překážky, nutnost víceprací či hrozby přerušení výstavby. Doporučíme nastavení efektivního systému řízení reklamací během záruční doby za dílo.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Právní prověrka (Due Diligence) nemovitostí.
 • Příprava standardní transakční dokumentace dle struktury transakce.
 • Dokumentace pro financování projektu.
 • Získání potřebných povolení pro výstavbu.
 • Tendry na zhotovitele/poskytovatele služeb.
 • Tvorba specializovaných smluv o výstavbě (generální dodávka, DB, atd.), odbornost v oblasti FIDIC.
 • Smlouvy o inženýrských a architektonických službách.
 • Facility Management.
 • Kompletní právní služby v souvislosti s relokací (ukončení stávajícího nájmu, vyjednání nové nájemní smlouvu, atd.).
 • Právní asistence při projektovém řízení na denní bázi (nepřetržitá právní podpora projektovému týmu ve formě právní help-linky nebo pravidelných návštěv staveniště).
 • Ochrana nároků v průběhu výstavby (vícepráce, prodloužení lhůt).
Právo nemovitostí & stavebních projektů

Co můžeme klientům nabídnout?

Jaké konkrétní služby nabízí náš nemovitostní tým?

Kontakt

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Partner | Advokát

Olga Kaizar je partnerkou a vedoucí týmu nemovitostního a enviromentálního práva advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze. Má více než 20 let zkušeností v oblasti nemovitostního práva a zaměřuje se ... více