Právo životního prostředí

Služby

Právo životního prostředí

Dříve okrajová regulace životního prostředí dnes ovlivňuje chod a udržitelnost celých podnikatelských oborů. Tato překotně se vyvíjející regulace byznysu je z velké části přijímaná na úrovni EU a je buď důsledkem selhání firem při řízení jejich vlivu na své okolí, nebo naopak navazuje na jejich zdařilé programy a rozšiřuje aplikaci původně dobrovolných standardů na celá hospodářská odvětví. Tato regulace je zvlášť náchylná na masivní porušování společnostmi, které pak bývají o to více zaskočeny nebývale vysokými pokutami.

Jak Vám můžeme pomoci:

 • Environmentální prověrky (Enviro DD) vlastních či kupovaných podniků.
 • Odpadové hospodářství a rozšířená odpovědnost výrobců (zpětný odběr výrobků).
 • Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
 • Nakládání s chemickými látkami (REACH).
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění.
 • Posuzování vlivů záměrů staveb na veřejné zdraví a životní prostředí.
 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
 • Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Odpovědnost za škodu a újmu na životním prostředí.
 • Tvorba předpisů v oblasti životního prostředí a hodnocení jejich dopadů.
 • Implementace firemní strategie udržitelnosti.

Služby často poskytujeme v rámci širšího například transakčního, dotačního či strategického poradenství, v projektových týmech za účasti technických inženýrů a poradců společnosti Deloitte.

Komplexní poradenství pro udržitelný business zítřka

Stáhnout PDF

Kontakt

Tomáš Babáček

Tomáš Babáček

Partner a advokát

Tomáš Babáček vede skupinu zaměřenou na oblast regulovaných průmyslových odvětví a řešení daňových sporů. Tomáš Babáček získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a... více

Související články