Právo životního prostředí

Služby

Právo životního prostředí

Dříve okrajová regulace životního prostředí dnes ovlivňuje chod a udržitelnost celých podnikatelských oborů. Tato rychle se vyvíjející, komplexní regulace byznysu je z velké části přijímaná na úrovni EU a je důsledkem selhání firem při řízení jejich vlivu na své okolí, nebo naopak navazuje na jejich zdařilé programy a rozšiřuje aplikaci původně dobrovolných standardů na celá hospodářská odvětví. Naneštěstí je tato regulace také zvlášť náchylná na masivní porušování společnostmi, které pak bývají o to více zaskočeny nebývale vysokými pokutami.

S čím vám můžeme v oblasti environmentálního práva pomoci?

 • Environmentální prověrky (Enviro DD) vlastních či kupovaných podniků
 • Odpadové hospodářství a rozšířená odpovědnost výrobců (zpětný odběr výrobků)
 • Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • Nakládání s chemickými látkami (REACH)
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění
 • Posuzování vlivu záměrů staveb na veřejné zdraví a životní prostředí
 • Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
 • Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
 • Odpovědnost za škodu a újmu na životním prostředí
 • Tvorba předpisů v oblasti životního prostředí a hodnocení jejich dopadů
 • Implementace firemní strategie udržitelnosti

Služby často poskytujeme v rámci širšího, například transakčního, dotačního či strategického poradenství v projektových týmech za účasti technických inženýrů a poradců společnosti Deloitte.

Začleňte ESG do svých rozhodovacích procesů a strategie financování

Zabývá se náš environmentální tým pouze českými právními předpisy, které se týkají rozšířené působnosti výrobce (EPR)?

Kontakt

Olga Kaizar

Olga Kaizar

Partner | Advokát

Olga Kaizar je partnerkou a vedoucí týmu nemovitostního a enviromentálního práva advokátní kanceláře Deloitte Legal v Praze. Má více než 20 let zkušeností v oblasti nemovitostního práva a zaměřuje se ... více