header image

Tiskové zprávy

Objem kapitálu investovaného private equity a venture fondy v České republice rekordně vzrostl. Za rok 2021 to bylo přes 796 milionů eur

Praha, 27. června 2022

Hodnota investic private equity a venture kapitálových fondů (PE/VC) v roce 2021 rekordně rostla na 796,3 milionů eur, a to i přes pokles počtu investic v ČR oproti roku 2020. Obdobně se na 209 milionů eur zvýšila hodnota divestic, ačkoli se jejich počet oproti předchozímu roku snížil. Fundraising dosáhl v roce 2021 zhruba 195 milionů eur. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2021 Private Equity Report, kterou společně vypracovaly The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) a společnost Deloitte.

„Je jasné, že české PE/VC fondy jsou mimořádně důležitým zdrojem financování pro rostoucí společnosti a dopad Covid-19 na množství realizovaných transakcí nebyl zásadně negativní. Investuje se především do oblasti technologií v různých fázích rozvoje. Největší zájem vzbuzují e-commerce platformy, technologie a fintech,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte. 

Ze studie vyplývá, že český investiční trh byl vůči okolnostem v roce 2021 z velké části odolný. Nejvíce se dařilo digitálnímu sektoru. Významně vzrostl zájem investorů o e-commerce a technologické společnosti, kdy pro nové investice byl klíčový především sektor ICT, ve kterém se odehrálo přes tři čtvrtiny VC transakcí. To odráží i trend v celé Evropě. Investici v hodnotě 100 milionů dolarů si připsal start-up Rossum, který se specializuje na oblast AI. Tato investice významně zasáhla i do celkové hodnoty investic venture kapitálových fondů za rok 2021.

„Celkově loňský rok i přes další vlny covidu-19 hodnotíme velmi pozitivně, byla tu snaha jakoby dohnat vše, co se v roce 2020 nestihlo. Stále platí, že valuace jsou relativně vysoké, což nahrává úspěšným divesticím, ale klade mnohem větší nároky na vyhledání kvalitních nových investic,“  říká Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.

K nejvýznamnějším exitům roku 2021 v rámci VC trhu patřil prodej pražské společnosti Twisto Payments australské platební platformě ZIP, a to v hodnotě 89 milionů eur. V rámci private equity divestic stojí za zmínku prodej skupiny CN Group nebo Quinta-Analytica fondem Genesis Capital Equity a prodej Equa banky londýnským Anacap Financial Partners rakouské Raiffeisenbank International.

„V roce 2021 jsme viděli mimořádně aktivní private equity trh jak v České republice, tak na Slovensku s podstatným nárůstem hodnoty nových investic, zejména pak u venture kapitálových projektů. Valuace firem zůstávají na relativně vysoké úrovni, takže je při posuzování nových investičních příležitostí nutné pečlivě kvantifikovat přetrvávající rizika například inflace nebo narušených dodavatelských řetězců a jejich dopad na hospodaření jednotlivých společností,“ hodnotí rok 2021 a private equity aktivitu Jiří Beneš, prezident CVCA a zároveň Managing Partner fondu Genesis Capital Growth, který se specializuje na investice do malých a středně velkých růstových společností.

Fundraising dosáhl výše zhruba 195 milionů eur. Oproti roku 2020 tak vzrostl zhruba o 95 milionů eur. To značí důvěru trhu v základní fundamenty a vzhledem k nejistotám, které byly spojené s covid-19, se jedná o významný objem. Dlouhodobou důvěru investorů v český a středoevropský region však může narušit konflikt na Ukrajině a s tím související rostoucí náklady na energii, pokračující narušení dodavatelských řetězců a vysoká inflace. 

„Když jsme spouštěli po první vlně covidu-19 před dvěma lety fundraising dalšího fondu skupiny Genesis Capital, řada lidí měla pochybnost, zda je to načasování správné. V roce 2021 jsme úspěšně získali 134 milionů eur, letos jsme fond doplnili a uzavřeli na 150 milionech eur. Myslím si, že teď může být fundraising v regionu střední Evropy mnohem složitější právě s ohledem na geopolitická rizika na hranicích regionu a související makroekonomické dopady,“ doplňuje Ondřej Vičar, Managing Partner Genesis Capital Equity. 

Zpráva CVCA 2021 Private Equity Report vychází z dat Invest Europe, evropské asociace PE a VC, která je nejreprezentativnějším zdrojem informací v rámci odvětví PE/VC

O CVCA

The Czech Private Equity & Venture Capital Association (CVCA) zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v České republice. Jejími členy jsou firmy investující private equity a venture kapitál (řádní členové) a společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu vykonávají poradenské služby (přidružení členové). CVCA je členem Invest Europe (evropská asociace private equity a venture kapitálu) a je v úzkém kontaktu s dalšími asociacemi zejména z regionu střední a východní Evropy.

Považujete tyto informace za užitečné?