Tiskové zprávy

Češi budou letos na odvod daní pracovat 169 dní, den daňové svobody bude 18. června

Praha, 28. února 2022 – Daňoví poplatníci v ČR budou letos pracovat na odvod daní 169 dní. V loňském roce to bylo po přepočtu s finálními vstupními daty 172 dní. Den daňové svobody připadne na 18. června 2022. Vyplývá to z výpočtů společnosti Deloitte. Podobně jako Češi na tom budou i Portugalci a Norové. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii a Švýcarsku, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

„V letošním roce se celková daňová zátěž mírně snížila, zejména díky pokračování změn ve zdanění příjmů fyzických osob. Konkrétně jde o další zvýšení slevy na poplatníka a slevy za druhé a další dítě. S růstem minimální mzdy stoupl také limit pro slevu za tzv. školkovné. Pro příjmy za rok 2022 bude možné odečíst až 16 200 Kč. To se ovšem projeví až v příštím roce,“ vypočítává přehled slev hlavní ekonom Deloitte David Marek. „Potřeba snížit rozpočtový schodek však příliš prostoru k dalšímu snížení daňové zátěže bohužel nedává,“ dodává David Marek

Daně v praxi: nový normální stav

Celková daňová zátěž mírně klesá. V době pandemie klesl i počet nově otevíraných daňových kontrol. Nedá se už říct, že by všichni podnikatelé nad plněním svých daňových povinností trávili velké množství času. Situace je totiž u jednotlivých poplatníků a plátců velmi různá. Záleží samozřejmě na množství a různosti transakcí, ale hlavně na informačním a účetním systému, který podnikatel používá a zejména na jeho nastavení. Příprava všech požadovaných reportů a hlášení tak může být měsíčně otázkou několika málo hodin nebo také několika dní.

V nejbližší době se dá očekávat, že množství nově otevíraných daňových kontrol opět stoupne. Už dnes jsou ale daňové kontroly jinak vedené i zaměřené, než tomu bylo v minulosti. Správci daně daleko více pracují s daty. Jak s těmi, které od společností dostali, tak s těmi, která jsou veřejně dostupná. Přichází předem dobře připraveni, kladou cílené otázky.

„Společnosti by se do budoucna měly zaměřit na správnost dat, která poskytují v rámci svých daňových tvrzení a hlášení správcům daně. Zároveň je nutné co nejdříve zrevidovat nastavení a vykazování jednotlivých transakcí. U řady společností se toky zboží a formy poskytování služeb vlivem pandemie změnily, a ne vždycky bylo dostatek času vyřešit všechny administrativní, právní a daňové důsledky těchto změn,” upozorňuje Radka Mašková, ředitelka v oddělení daní Deloitte.

Den daňové svobody

Den daňové svobody představuje jednoduchou, laicky srozumitelnou reprezentaci daňové zátěže v ekonomice. Používaná metoda výpočtu rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu. Výpočty za předchozí roky jsou vždy aktualizovány při revizi dat statistických úřadů použitých při výpočtu. 

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, a den daňové svobody:
Země Počet dnů
Den daňové
svobody
Rumunsko 115 25.4.
Bulharsko
132 12.5.
Litva 134  14.5.
Malta
143 23.5.
Lotyšsko
149 29.5.
Velká Británie  151  31.5.
Estonsko   153 2.6.
Kypr  154  3.6.
Irsko
157 6.6.
Polsko 157 6.6.
Slovensko  157  6.6.
Chorvatsko  162  11.6.
Španělsko  163  12.6.
Maďarsko  166  15.6.
Norsko  168  17.6.
Česko
169 18.6.
Portugalsko  173  22.6.
Slovinsko  173  22.6.
Řecko  179  28.6.
Nizozemsko
179 28.6.
Německo
181 30.6.
Švédsko   185 4.7.
Finsko  187  6.7.
Itálie  190  9.7.
Rakousko 194 13.7.
Dánsko 202 21.7.
Belgie 206 25.7.
Švýcarsko  209 28.7.
Francie 214 2.8.
Považujete tyto informace za užitečné?