Brexit a jeho dopady na vaši firmu

Článek

Brexit a jeho dopady na vaši firmu

Jak se připravit na důsledky brexitu?

Spojené království Velké Británie a Severního Irska bezmála po padesáti letech vystoupilo na konci ledna z Evropské unie. Rozvodová bitva ale stále není u konce a nadále se neví, jaké konkrétní důsledky přinese. V současné době se právní vztahy mezi Velkou Británii a EU řídí tzv. přechodným obdobím, které bude trvat nejméně do konce prosince 2020. Smluvně zachovány zůstávají všechny čtyři svobody: například neplatí cla a stále existuje volný pohyb osob a služeb. Všem subjektům, které mají obchodní zájmy ve Velké Británii, proto doporučujeme detailně sledovat vývoj dalšího jednání o vzájemné dohodě upravující obchodní vztahy mezi Velkou Británii a Evropskou unií.

Proces následného nastavení vztahů mezi Velkou Británií a Evropskou unií je komplikovaný a doposud stále není jasné, jak skončí. Obě strany deklarují ambici rychle uzavřít velkorysou smlouvu o volném obchodu, na druhou stranu ale začínají prosakovat rozdílné představy nejen o její podobě, ale také o rozsahu dodržování pravidel EU nutných k tomu, aby vůbec mohla být taková dohoda uzavřena. 

Situace je komplikovanější o to více, že Británie je pátou největší ekonomikou světa, v Evropě dokonce druhou – podíl na HDP Evropské unie činí 15 procent. Brexit tak nejvýrazněji postihne ekonomiky Německa a USA, které patří mezi hlavní vývozce / dovozce.

Stále navíc není vyloučeno, že na konci přechodného období nebude dohoda uzavřena, a že tedy nastane tzv. no deal varianta („tvrdý brexit“). V tomto případě skončí celní unie, na vzájemný obchod se budou aplikovat cla a další omezení, a mimo jiné přestane platit volný pohyb osob a služeb. Jak se na takovou situaci připravit?

Desatero priorit, které vám pomohou připravit se na změny

Praktické dopady brexitu na Českou republiku

Jaké dopady bude mít rozchod s EU na Českou republiku? V nejhorší možné variantě by roční HDP klesl o 10 miliard korun, respektive tržby českých firem o 30 miliard korun. Projděte si naši analýzu Praktické dopady brexitu, která komentuje, co bude odchod Spojeného království znamenat pro jednotlivá odvětví českého průmyslu.

Brexit za 5 minut 12: Desatero priorit, které vám pomohou připravit se na změny

  1. Stanovte si osoby odpovědné za jednotlivá rizika a brexit „akční body“.
  2. Co nejdříve proveďte audit uzavřených smluv s britskými partnery, a v případě, že se chystáte uzavřít nový kontrakt s britskou stranou, nezapomeňte na precizní Brexit doložku.
  3. Zvlášť si prověřte obchodní smlouvy ve vztahu k INCOTERMS podmínkám.
  4. Prověřte správnost sazebního zařazení a proveďte kalkulaci případného cla.
  5. Ověřte si náležitosti dovozů do Spojeného království – může zboží vstoupit na území bez povolení či licence?
  6. Projděte si veškeré pravidelné transakce (dodání zboží a poskytnutí služeb) s firmami z Velké Británie. Ověřte si, zda se po brexitu změní uplatnění DPH.
  7. Britská DPH obsažená v ceně nákupů uskutečněných v roce 2020 by v principu měla být vracena britskou daňovou správou, ovšem dojde ke změně příslušných postupů. Připravte se na ně. Mějte rovněž na paměti, že v následujících letech nemusí být britská daň nárokovatelná vůbec.
  8. Zkontrolujte si, zda Vaši zaměstnanci – občané Spojeného království – pobývají v České republice na základě přechodného či trvalého pobytu. Připravte se na možné změny v případě náboru nových zaměstnanců z řad občanů Spojeného království po 31. říjnu 2019.
  9. Proveďte souhrnnou dopadovou analýzu z pohledu řízení rizik, prioritizujte rizika a stanovte náležitá opatření k jejich minimalizaci.
  10. Realizujte stanovená opatření, proveďte jejich kontrolu a ohodnocení účinnosti – posílili jste?

Marně se snažíte v brexitu zorientovat? Obraťte se na nás, pomůžeme vám vyřešit daně, právo, celní problematiku, zaměstnávání britských občanů i uřídit rizika.

Považujete tyto informace za užitečné?