Sociální inovace

Deloitte se zaměřuje na poskytování poradenství státním, neziskovým a soukromým organizacím v sociální oblasti a na vytváření ekosystému s cílem dosažení nejlepších výsledků pro společnost. Hledáme inovativní řešení pro naléhavé společenské výzvy a věříme ve vytváření zisku se sociálním dopadem.