Článek

REflexions

Časopis o aktuálních trendech na nemovitostním trhu

Časopis společnosti Deloitte píší odborníci na správu realitních investic pro experty na investice do nemovitostí. Časopis představuje aktuální trendy na trhu, regulace a další horká témata v oblasti investic a rozhovory s vedoucími osobnostmi v regionu EMEA.

Září 2021 - 12.vydání

V tomto vydání časopisu REflexions se budeme věnovat otřesům v našem odvětví nemovitostí, které způsobila pandemie covidu-19.

Oproti minulému roku však k problematice přistupujeme věcněji: pokud se zaměříme na faktory, které formují náš realitní sektor, do popředí se rychle dostávají technologie a ESG. Nejnovější vydání navíc klade zvláštní důraz na podobu španělského trhu s nemovitostmi po skončení pandemie. Jak je již zvykem, zařazujeme rovněž názory různých hráčů na trhu, v tomto případě španělské skupiny Azora a PGIM, kteří nám situaci pomohou osvětlit. 

Stáhnout publikace (EN, PDF)

REflexions 12

Starší publikace

Listopad 2020

Toto vydání časopisu REflexions je skutečně unikátní, spojuje totiž dvě půlroční čísla do jednoho. Výsledkem je více článků a postřehů o palčivých problémech a výzvách, kterým realitní sektor čelí. Současná pandemie pochopitelně zanechala na realitním trhu své stopy, a proto se v tomto vydání věnujeme právě dopadům covidu-19. Kromě toho se zaobíráme rovněž perspektivními trendy, jako jsou principy ESG, konverzační umělá inteligence (AI) či PropTech.

Stáhnout publikace (EN, PDF)

Říjen 2019

Po devíti číslech ve známé podobě představujeme aktuální 10. vydání v novém formátu, přičemž přecházíme z časopisu zaměřeného na region Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) ke globální publikaci Deloitte Insights, což bude mimo jiné odrážet mezinárodní přítomnost tohoto odvětví. Budeme schopni pokrýt širší škálou témat z celého světa, na základě čehož vám poskytneme relevantní a komplexní pohled na oblast nemovitostí.

Stáhnout publikace (EN, PDF)

Duben 2018

Přivítejste  9. vydání časopisu REflexions, které je plné zajímavých informací o realitním sektoru. Pro okolní svět jsou nemovitosti obecně vnímány jako budovy, ve kterých žijeme, pracujeme, nakupujeme a kde se stýkáme se s přáteli. Pro nás odborníky je to ale mnohem více – složité a úzce specializované odvětví, které pohání změny a posouvá nás za hranice standardního vnímání budovy jako pouhého součtu čtyř stěn a střechy.

Stáhnout publikace (EN, PDF)

Říjen 2018

V osmém vydání časopisu REflexions najdete zajímavý rozhovor s Jörnem Stobbem, členem představenstva Union Investment, v němž mimo jiné říká, že digitální technologie mají obrovský potenciál nastavit v oblasti realitního průmyslu efektivnější procesy a nové obchodní modely. Z rozsáhlého výzkumu mezi 500 světovými investory se dozvíte, jakým směrem se bude ubírat trh komerčních nemovitostí v příštím roce. Jak je na tom trh s nemovitostmi v Číně? A jaké změny čekají Británii po Brexitu v oblasti investic do nemovitostí? Nejen o tom se dočtete v podzimním čísle našeho časopisu.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Duben 2018

Je tu sedmé vydání časopisu REflections, ve kterém vás Dr. Sven Olaf Eggers seznámí s možnostmi, které přináší digitalizace do oblasti Real Estate. V rozhovoru vysvětluje, proč vidí propojení těchto dvou světů jako začátek něčeho nového a velkého. Dozvíte se také, jak si vede Real Estate v Portugalsku a jak hospodářský růst ovlivnil vývoj tohoto sektoru v Lucembursku. Zajímá vás, jakým způsobem se změnily modely řízení v rámci veřejného sektoru? To a více najdete v aktuálním jarním čísle. Přejeme vám příjemné čtení.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Listopad 2017

Šesté vydání časopisu REflexions poskytuje přehled daňové a obchodní problematiky, které čelí průmysl. Kromě toho ze zabývá i trhy mimo oblast EMEA (v tomto čísle se zaměřuje na Austrálii). Anthony Shayle (Head of Real Estate Debt EMEA, UBS Asset Management) se v rozhovoru vyjadřuje například k tématům z oblasti obchodních trendů i regulace trhu v kontextu zadlužení. Na stránkách aktuálního čísla však najdete další zajímavé čtení – Brexit a realitní trh, Infrastruktura v Austrálii nebo Jak žijí Evropané a kolik je to stojí – články, které přinášejí celou řadu dat a pohledů odborníků.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Květen 2017

Podle již pátého vydání časopisu REflexions se trh s nemovitostmi chystá vstoupit do období, které se vyznačuje novými technologiemi, novými daňovými režimy a zotavením světových ekonomik. Zároveň bude svět čelit politické nejistotě například v důsledku spuštění článku 50 o zahájení jednání o Brexitu. To nepochybně ovlivní i trh s nemovitostmi. V novém vydání se autoři zaměřují na americký trh, který využívá příznivých ekonomických podmínek, ale současně musí také řešit regulační zátěž a hrozbu vyšších úrokových sazeb. Zatímco v USA existuje obezřetný optimismus, španělský trh stále prosperuje v segmentu nákupních center díky silným ekonomickým fundamentům. Tato a další zajímavá témata najdete v naší nové studii.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Říjen 2016

Čtvrté vydání magazínu REflexions přináší zajímavý rozhovor o investičních strategiích a příležitostech na současném trhu nemovitostí s Bryanem K. Davisem, CFO společnosti Brookfield Property Group. V dalším článku se čtenář dozví o aktuální výzvách na britském nemovitostním trhu po Brexitu nebo o nově vznikajících nemovitostních fondech v Belgii.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Duben 2016

Ve třetím vydání magazínu REflexions jsme pro Vás mimo jiné připravili dva rozhovory s významnými hráči na trhu nemovitostí, Ardian Capital a Merlin Properties. Jedním z hlavních témat je také rostoucí objem investic na italském trhu nemovitostí.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Říjen 2015

Druhé číslo magazínu REflexions, který odborníkům v sektoru nemovitostí pomáhá udržet krok s vývojem a budoucími trendy v oblasti správy investic do nemovitostí v regionu EMEA.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Duben 2015

První číslo nového časopisu REflexions, jehož cílem je odborníkům v sektoru nemovitostí pomoci udržet krok s vývojem a budoucími trendy v oblasti správy investic do nemovitostí v celém regionu EMEA.

Stáhnout publikaci (EN, PDF)

Považujete tyto informace za užitečné?