Deloitte WorkPlace Advisory

Řešení

Deloitte WorkPlace Advisory

Jak funkčně i nákladově optimalizovat kancelářské prostory?

Nároky na flexibilitu i efektivitu pracovního prostředí se dlouhodobě zvyšují a jsou hlavním trendem na trhu s kancelářskými prostory. Nerozhoduje přitom, zda jde o výrobní podnik, restauraci nebo společnost, která sídlí v moderních kancelářských prostorech. Nárok na kvalitní zázemí má každý zaměstnanec, bez ohledu na profesi. Jak ale přistoupit k optimalizaci v současné situaci? Jak reagovat na nové výzvy pracovního trhu? A jak z toho všeho vytvořit strategickou příležitost i konkurenční výhodu?

V první řadě je potřeba získat odpovědi na celou řadu otázek. Odpovídá vaše kancelář aktuálním požadavkům na práci? Reflektuje její uspořádání potřeby vašich zaměstnanců? Jsou vaše kancelářské prostory dostatečně flexibilní? A opravdu naplno využíváte veškeré prostory, které máte k dispozici, nebo dokážete ušetřit?

Poradenství pro kanceláře budoucnosti

V rámci naší služby WorkPlace Advisory vám poradíme, jak k optimalizaci přistoupit. Zajistíme pro vás komunikaci i plánování s developerem, nájemcem a všemi dalšími tak, abyste se připravili na všechny možné i nemožné situace včetně funkční i nákladové optimalizace. A aby se vám vaše plány podařilo zasadit i do kontextu stávající situace.

Na co konkrétně se společně s vámi zaměříme?
 • Zanalyzujeme vaše současné prostory za účelem optimalizace nákladů, funkčnosti a efektivity.
 • Vytvoříme finanční analýzu různých scénářů strategie, včetně právních a daňových dopadů.
 • Doporučíme vám nemovitostní strategii a pomůžeme vám vyjednat nové nájemní podmínky.
 • Zrevidujeme všechny vaše právní závazky a řekneme vám, jaké máte možnosti při změně jejich podmínek (ukončení nájmu, podnájem, redukce prostor, sleva z nájmu atd.).
 • Vypracujeme shrnutí nejdůležitějších informací z nájemní smlouvy včetně komentářů, které využijete pro vaše další budoucí rozhodování.

Společně s našimi klienty vždy definujeme, kde a jak budou jejich zaměstnanci nejlépe pracovat. A pomáháme jim vybrat odpovídající prostory, technologie a zařízení nutná k tomu, aby pracovní prostředí fungovalo efektivně a zaměstnance motivovalo k práci. Je to komplexní proces, na němž se podílí celá řada odborníků, od developerů, architektů a designerů, až po právníky, daňaře a realitní experty. Pandemie koronaviru pochopitelně zasáhla i realitní oblast a jakékoliv další plány firem na expanzi, pořizování nových kancelářských prostor či jejich úpravy. Ekonomika bezesporu utrpí, úspory se dotknou všech oblastí, z původních plánů ale nakonec sejít nemusí. Lze je totiž zrevidovat a nastavit tak, aby respektovaly stávající trendy a současně se dokázaly připravit na ty, které teprve přijdou. Pracovní prostředí možná na chvíli zažije horší časy, o konkurenční výhodě ale nakonec bude rozhodovat to, jak rychle a efektivně se firmy stihnou připravit na to, co přijde v následujících měsících.

– Miroslav Linhart, Deloitte Real Estate Advisory

(Pře)stěhování: strategická příležitost ve 3 krocích

Potřebujete vytvořit lepší prostory pro zaměstnance a zajistit, aby došlo k úspěšné relokaci a zaměstnanci nové prostředí akceptovali? Vnímáte kvalitu pracovního prostředí jako důležitý nástroj pro získání nových zaměstnanců a udržení těch stávajících? Nevíte si rady, jaké všechny kroky budou potřeba k tomu, abyste vybrali nové prostory, nebo ty stávající přetvořili dle aktuálních trendů? Netušíte, co všechno na vás čeká a co si pod komplexním poradenstvím Deloitte WorkPlace Advisory můžete představit? Celé se to odvíjí od tří klíčových kroků:

 1. Fáze 1: Tvorba strategie
  V této fázi se vytváří tzv. white paper – základní dokument, který určuje budoucí podobu kanceláře a zvládnutí celého relokačního procesu. Zkoumá nutnost i přínosy plánované změny, ať už se děje kvůli končící nájemní smlouvě, růstu nebo potřebě začlenit nové trendy. Cílem je zjistit, čeho chce firma dosáhnout, a naplánovat finanční hledisko.
 2. Fáze 2: Tenant advisory
  V případě stěhování je potřeba vyřídit celou řadu dokumentů, např. vyrovnat původní smlouvy, uzavřít nové, provést daňové analýzy, vyjednávat s původním i novým nájemcem. Tomu všemu předchází průzkum trhu ohledně dostupných prostor a finanční analýzy. Je to náročný proces, hlavně finančně, proto je důležitá optimalizace a plánování.
 3. Fáze 3: Relocation Management
  Příprava na samotné (pře)stěhování a jeho realizace. Prvním krokem je analýza právních a daňových dopadů, komunikace s dodavateli a subdodavateli. Hladký průběh ovlivňuje dostatečná přípravná fáze včetně možných krizových scénářů a jejich řešení. A pochopitelně i efektivní komunikace se zaměstnanci, která je klíčová od samého počátku.

Nahlédněte pod pokličku Deloitte WorkPlace Advisory

Pracovní prostředí budoucnosti

Nezáleží na tom, kde vaši zaměstnanci pracují. Kvalitní pracovní prostředí ocení každý. A my vám ho pomůžeme vytvořit.

Podívejte se, jak jsme si s tím poradili v sídle naší společnosti v budově Churchill v Praze.

V případě zájmu nebo jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

Vedoucí partner | CE RE Leader

Miroslav je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika, kde současně vede oblast poradenství v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Specializuje se na služby corporate ... více

Ondřej Zabloudil

Ondřej Zabloudil

Director

Ondřej Zabloudil je ředitelem oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví společnosti Deloitte, kde se zabývá především oceňováním nemovitostí, transakcemi a souvisejícími analýzami. Jeho kvalif... více