Článek

Principy správy a řízení společností G20/OECD

Globální Deloitte Corporate Governance Centrum se aktivně podílelo na vzniku klíčové publikace Principy správy a řízení společností G20/OECD. Jednotlivá lokální Deloitte Corporate Governance Centra v mnoha zemích světa, včetně České republiky, dlouhodobě podporují a rozvíjejí řádnou správu a řízení společností. České Deloitte Corporate Governance Centrum se podílelo na spolupráci při uvedení nové verze Principů řádné správy a řízení G20/OECD do České republiky.

Principy správy a řízení společností vydané OECD ve spolupráci se státy G20 pomáhají tvůrcům mezinárodních i lokálních politik hodnotit a zlepšovat právní, regulatorní a institucionální rámec pro správu a řízení společností. Jejich cílem je podpořit ekonomickou efektivitu, udržitelný růst a finanční stabilitu společností. Od jejich prvního zveřejnění v roce 1999 byly uznány jako jeden z klíčových standardů zdravých finančních systémů Rady pro finanční stabilitu, a tvoří rovněž základ pro zprávy Světové banky o dodržování norem a kodexů (ROSC – Reports on the Observance of Standards and Codes) v oblasti corporate governance.

Principy správy a řízení společností zemí G20/OECD definují standardy důvěry, transparentnosti a odpovědnosti, které jsou nezbytné pro podporu dlouhodobých investic, finanční stabilitu a integritu podnikání. Vymezují klíčové stavební bloky pro vytvoření potřebného prostředí pro řádnou správu a řízení společností a nabízejí praktický návod pro jeho implementaci na národní úrovni.

Principy správy a řízení společností G20/OECD
Považujete tyto informace za užitečné?