Článek

Širší kariérní možnosti

Impact report 2018

S vědomím naší obchodní odpovědnosti je naší prvořadou povinností stanovit priority mezi osobním a profesním životem zaměstnanců tak, aby byli schopni poskytovat našim klientům služby nejvyšší kvality. Členství v mezinárodní síti společností nám mimo jiné pomáhá při interakci s nejširším okruhem specialistů z různých odvětví v rámci výměny znalostí a zkušeností. Široká paleta našich klientů rovněž neustále nutí naše týmy nalézat na míru šitá řešení a inovace na různých trzích. Jsme si vědomi významu, který má firemní kultura podporující diverzitu, inkluzi, angažovanost a samostatnost. Z tohoto důvodu je diverzita a inkluze jedním z našich strategických principů.

image

Data z FY2017

Příběhy z Impact reportu:

  • SheXO Club
  • Zkušenosti našich zaměstnanců ze zahraničí
  • Rodinný život našich zaměstnanců je pro nás důležitý
  • Den v kůži poradce
  • Deloitte Snowball: Tříměsíční program pro začínající auditory
  • Učíme se od těch nejlepších
  • Beerfest: Akce pro současné i bývalé Deloitťáky