Řešení

Agile Maturity Team Assessment

Agilní přístup sám o sobě nestačí k tomu, aby společnost dosáhla výsledků, které od agilní transformace očekává. Hlavní přechod by měl spočívat ve změně způsobu jakým týmy ve společnosti pracují, přemýšlejí o výsledcích a zlepšují své agilní procesy. Náš přístup spočívá v poznání každého týmu a ve spolupráci s jeho členy, abychom dosáhli společného cíle přizpůsobenému konkrétnímu firemnímu prostředí. Navrhli jsme proto pokrytí pěti základních témat (Culture, People, Foundation, Leadership, Processes), která zajistí, abychom nevynechali žádnou důležitou část.

image

Přínosy ze závěrů hodnocení agilní vyspělosti v týmu:

1. Kontrola a přizpůsobení nastavených procesů

Assessment je nejvhodnější způsob, jakým lze prokázat, že byly zavedeny správné procesy a změna kultury byla úspěšná.

2. Pohnutí se z místa

V případě, kdy společnost přešlapává na místě a neexistuje způsob, jak identifikovat a odstranit překážky, může být hodnocení týmu klíčovým externím nástrojem řešení situace.

3. Porozumění agilní vyspělosti

Hodnocení týmu stanovuje úrovně agilní vyspělosti a pomůže vám zjistit, které úrovně chcete dosáhnout a jaké kroky lze podniknout k urychlení růstu.

image

Dotazník 

Dotazník je rozeslán všem členům týmu a zúčastněným stranám, které jsou s týmem v pravidelném kontaktu. Cílem této fáze je zjistit celkové nastavení týmu, jeho spokojenost nebo překážky, které tým brzdí v růstu.

Ceremonie

Externí poradce navštěvuje pravidelná setkání týmu, aby zhodnotil, zda jsou procesy správně nastaveny a zda jsou členové týmu zvyklí spolupracovat a usilovat o dosažení společného cíle.

Rozhovory

S každou klíčovou rolí (Product Owner, Scrum Master, seniorní člen týmu) proběhnou uzavřené rozhovory. Externí poradce vede diskusi na základě výstupů z dotazníků a poznatků ze schůzek.

Prezentace

Poslední fází hodnocení je vlastní prezentace výsledků a doporučení. Hodnocení je nástrojem učení, který by měl týmu pomoci zlepšit jeho výkonnost a vzájemnou spolupráci s cílem dosáhnout požadované úrovně výstupů.

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Senior manažer

Jakub působí jako senior manažer v oblasti operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte Česká republika. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní transformaci společností, ochranu osobních údajů,... více