Služby

Agilní transformace

Nastavení agilního projektového řízení vyžaduje zásadní změny na podnikové úrovni. Teprve tehdy je možné úspěšně proměnit tradiční organizace na společnosti s multifunkčními týmy, které zvládnou pracovat společně a přitom autonomně, a to na základě společných strategických cílů.

Našim klientům proto nabízíme služby v oblasti vytváření a nastavení provozních modelů, navrhování organizační struktury, školení a integrací DevOps.

Naše služby

  • SAFe Transformace

Společnosti začínají využívat agilní přístup v rámci stále složitějších projektů i mimo IT. Spolu s tím přestanou být časem existující agilní metody na úrovni týmů dostačující. Transformace SAFe poskytuje potřebnou rámcovou strukturu a metodiku pro zajištění agility na klíčových úrovních firemních programů a portfolií. Jejím cílem je umožnit tvorbu nejlepších možných služeb a produktů pro vaše zákazníky. Metodologii SAFe již využívá řada společností napříč různými odvětvími včetně finančních služeb, automobilového průmyslu, technologií, farmacie a mnoha dalších.

V rámci SAFe transformace nabízíme našim klientům řadu školení a seminářů. Pomáháme také s tvorbou procesních rámců a transformací prostředí s přihlédnutím ke specifikům každé jednotlivé organizace.

  • Agilní transformace podniku (strategie & design) 

Agilní přístup je založen na iterativním plánování a realizaci, což společnostem umožňuje efektivně řídit rizika, lépe reagovat na změny a současně plnit obchodní cíle a kontinuálně poskytovat svým zákazníkům produkty a služby. Metoda agilní transformace podniku (EAT) se vyznačuje lepší škálovatelností – zaměřuje se totiž na postupné změny v průběhu času, což vede ke zlepšení a dlouhodobé udržitelnosti výsledků.

Našim klientům pomáháme s vývojem a implementací rámce, který se zaměřuje na klíčové oblasti strategie, správy, zaměstnanců, procesů, technologií a provozu.

  • Agilní návrh provozního modelu IT 

Pokud chce společnost udržet krok s technologickým rozvojem, musí přistoupit k rozvoji provozního IT modelu. Při tvorbě samotné strategie se pak musí zaměřit především na řízení vztahů se zákazníky, vyhodnocení výkonu portfolia a související investice, organizační kulturu a provozní procesy a jejich automatizaci.

Ve společnosti Deloitte využíváme rámec Deloitte Technology Capability Framework, který v sobě spojuje osvědčené postupy, jak by měly organizace fungovat při adaptaci inovativních technologií.

A pro rychlý vývoj softwarových aplikací a služeb je samozřejmostí integrace DevOps

  • Metodika Lean Startup-Based Innovation

Lean Flow Ecosystem je komplexní inovační proces, který cílí na rozvoj potenciálu organizace. Využívá přitom agilního přístupu a orientuje společnost na zákazníka, poptávku po produktech, potřeby trhu a využití zpětné vazby.

Pomáháme našim klientům s definováním jejich vize a návrhem implementační strategie včetně projektového plánu. Zaměřujeme se na vertikální škálování, horizontální transformaci a zavádění behaviorálních změn, které vedou k vytvoření maximálně agilní společnosti.

Rámec Enterprise Agility Framework se skládá ze čtyř fází zaměřených na rozvoj podnikové agility prostřednictvím implementace procesu Lean Flow Ecosystem.

Agilní projektové řízení

Deloitte’s Enterprise Agility Framework

image

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Manažer

Jakub je manažerem Deloitte Czech Republic v oblasti rizikového poradenství v týmu operačních rizik. Zaměřuje na oblasti projektového managementu, agilní transformace firem, data privacy, interního au... více