Služby

Enterprise Risk Management (ERM)

V určitých situacích může riziko představovat příležitost, ale ve většině případů se jedná o nepříjemnou událost, která má negativní dopad na podnikání. My v Deloitte věříme, že nejlepší strategií, jak se rizikům vyhnout, je rizika řídit. Proto nabízíme klientům pomoc při řešení širokého spektra problémů v oblasti správy a řízení společnosti, řízení podnikových rizik, efektivní firemní compliance či výběru a implementace nástrojů pro řízení rizik.

Víme, že nelze mít vždy všechno pod kontrolou, ale jsme přesvědčeni, že společnosti s přehlednou strukturou vnitřních procesů a s firemní kulturou, jejíž součástí je poskytování informací o rizicích, se mohou vyhnout neočekávaným výdajům či ztrátě reputace, a navíc získávají konkurenční výhodu. Pomáháme firmám identifikovat, napravovat, monitorovat, řídit, ale i plně využívat podniková rizika a současně koordinovat efektivní zapojení lidských zdrojů, procesů a technologií pro zvyšování účinnosti ERM a snižování nákladů.

Poradenství v oblasti řízení rizik

Díky svým zkušenostem a znalostem v oblastí řízení rizik a firemní compliance jsme vám schopni poradit s tím, co ve vaší firmě momentálně řešíte:

Poradenství v oblasti nástrojů pro řízení rizik

Nástroje pro řízení rizik (GRC nástroje) zastřešují velké množství aktivit a procesů na jednom místě, díky čemuž dokáží nahradit nespočet dokumentů a tabulek uložených na sdíleném disku a tím i zjednodušit firemní workflow napříč všemi procesy. Společnost je tak schopna nejen efektivněji řídit svá rizika, ale také redukovat zbytečnou administrativní zátěž pro své zaměstnance a zvýšit svou transparentnost. Nástroj může sloužit pro risk management, nastavení a testování kontrol, řízení aktiv a s nimi spojených rizik, vendor risk management, ochranu údajů a GDPR nebo interní a IT audit. Společnost Deloitte je důležitým partnerem pro největší a nejvýznamnější výrobce nástrojů pro řízení rizik, jako jsou ServiceNow, OneTrust, Galvanize, Metric Stream a Archer. Máme tedy unikátní know-how, a proto vám náš tým expertů může pomoci s následujícím:

Komplexní přístup

Jednou z našich největších přidaných hodnot, které zákazníkům přinášíme, je možnost poskytovat komplexní služby. Dokážeme vám pomoci s kompletním nastavením risk managementu ve vaší firmě.

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Ředitel

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více