Služby

Nefinanční reporting a audit

Členské firmy Deloitte určují trendy ve výkaznictví nefinančních dat v 17 zemích střední Evropy. Našim klientům jsme pomohli v řešení otázek udržitelnosti v rámci téměř 50 poradenských projektů v oblasti nefinančního a integrovaného výkaznictví, přičemž 90 % naší práce se soustředilo na roli a vliv generálních ředitelů a nejužšího vedení firem na tuto oblast.

Rovněž jsme vyvinuli vlastní metodiku, která nám umožňuje měřit a zobrazovat dopad podniků na okolí a úzce spolupracujeme s Mezinárodní radou pro integrované výkaznictví (International Integrated Reporting Council - IIRC).

Naše služby v rámci nefinančního výkaznictví také zahrnují nástroje pro měření výkonnosti, materiální matice, a rámce měření dopadu na životním prostředí podle indexu GRI a SDG Global Compact OSN.

Kontakt

Raúl García-Rodríguez

Raúl García-Rodríguez

Ředitel

Raúl je ředitelem v oddělení Řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým poradenských služeb pro oblast udržitelnosti a ESG. Během svého více než dvacetiletého působení v mezinárod... více

Martina Solská

Martina Solská

Manažerka

Martina je manažerkou v týmu udržitelnosti. Má více než 12leté profesní zkušenosti s poradenstvím a řízením udržitelných komunikačních a marketingových projektů na evropské úrovni. Dříve pracovala ve ... více

Barbora Krůšková

Barbora Krůšková

Senior Consultant

Barbora se k týmu přidala v roce 2022 po pětileté kariéře v regionální centrále Deloitte ve střední Evropě. Během prvních tří let získala zkušenosti jako koordinátorka, event manažerka a PMO regionáln... více