Služby

Nefinanční audit, ESG audit & assurance services

Vzhledem k tomu, že se otázky ESG dostávají do popředí zájmu správních rad a výborů pro audit, potřebují investoři podrobnější a ověřenější informace o ESG. Zatímco regulatorní požadavky na podávání zpráv, jako je směrnice o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD) a Mezinárodní rada pro standardy udržitelného rozvoje (ISSB), rychle rostou co do rozsahu a působnosti, reformy v oblasti auditu zavazují výbory, aby ve svých zásadách auditu a ujištění uváděly informace o ESG.

V tomto světle reflektorů je potřeba přesného, srovnatelného a spolehlivého vykazování informací, což znamená, že ujištění o ESG je ještě důležitější než kdykoli předtím –  a proto jsou naši odborníci připraveni pomoci.

Rozsah ujištění o ESG se stále rozšiřuje díky povinnosti vydávat zprávy s omezenou mírou jistoty již v roce 2024 za období končící rokem 2023. S blížícím se začleněním přezkumů udržitelnosti do výročních zpráv a také s veřejnou kontrolou politiky představenstva v oblasti auditu a ujišťování týkající se ESG výkaznictví bude muset mnoho společností zajistit, aby informace o ESG, které poskytují, byly nezávisle ověřeny. Naše hluboké odborné znalosti v dané oblasti pomohou vám i vašim zainteresovaným stranám získat jistotu, že zveřejňujete správné a přesné informace.

Napříč Evropskou unií existuje snaha o standardizaci způsobu měření a zveřejňování nefinančních informací. Společnost Deloitte by mohla poskytnout ujištění o rámcích ESG a vykazování ESG se specializací na:

  • ISAE 3000 ujištění o informacích o ESG, které společnosti uvádějí ve výroční zprávě nebo na které se v ní odkazují.
  • ISAE 3000 ujištění, zda společnosti přesně implementovaly své stanovené rámce ESG.

Náš přístup k ověřování nefinančních informací

Náš tým odborníků

  • Kombinuje významné zkušenosti s auditem a s hlubokým porozuměním záležitostem ESG, aby vám a vašim zainteresovaným stranám poskytli vysoce kvalitní projekty.
  • Pomohou vám pochopit kvalitu nefinančních informací ve vašem ročním výkaznictví.

Kontaktujte nás

Petr Pruner

Petr Pruner

Partner

Petr je partnerem ve společnosti Deloitte Central Europe, kde má na starosti poskytování odborných služeb finančním institucím. Má dvacet let zkušeností s poskytováním auditorských a poradenských služ... více

Tomáš Regináč

Tomáš Regináč

senior manažér | audit a uisťovacie služby

Tomáš Regináč je senior manažér na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. V súčasnosti sa pripravuje na získanie certifikátu Asociácie autorizovaných účtovných znalcov (ACCA). Od... více