Sustainability Consulting

Řešení

Poradenské služby v oblasti udržitelného rozvoje

Našim cílem je pomáhat klientům s nastavením a implementací strategií udržitelného rozvoje jako základního prvku pro dlouhodobý úspěch postavený na rovnováze mezi prioritami ve finanční, sociální a environmentální oblasti. Zaměřujeme se i na přípravu parciálních programů kombinující dosažení zdravého růstu firem a jejich odpovědného společenské chování.

Nabízíme poradenství v několika různých oblastech, zejména:

Efektivní využití zdrojů (Green cost-saving): Pomáháme našim klientům při řízení obchodních a environmentálních dopadů spotřeby přírodních zdrojů (např. vody), energie, odpadů a emisí prostřednictvím převedení analytických pohledů na možné dosažení úspory nákladů. Společně s identifikací příležitostí ke snížení rizika tím přispíváme ke zvýšení celkové ekonomické hodnoty.

Udržitelná obchodní síť (Green supply-chain):  Pomáháme našim klientům vylepšit existující strukturu dodavatelského řetězce, životního cyklu produktů a vnitřních operací analýzou angažovanosti dodavatelů a rozšířené strategie výrobců, způsoby získávání a zadávání zakázek, balení, recyklace uzavřené smyčky, transparentnost dodavatelského řetězce a dodržování mezinárodních lidských a pracovních práv.

Udržitelná strategie (Green strategy):  Pomáháme našim klientům s řízením firemní odpovědnosti a otázkami udržitelného rozvoje v různých oblastech podnikání. Úspěch a následná efektivita strategie vychází z integrace a synergie se stávajícími strategickými iniciativami a koordinací s inteligentním přístupem k souvisejícím rizikům. Úspěšná strategie je jednou z našich klíčových priorit, kterými se zabýváme.

Nefinanční a integrované výkaznictví (Green reporting): Pomáháme organizacím nastavit systém tvorby nefinančních reportů společně s měřením jejich dopadu na okolí podle indexu GRI a SDG. Zaměřujeme se také na uplatňování koncepce integrovaného myšlení s cílem dosáhnout strategických cílů a komunikace firemních výsledků prostřednictvím integrovaného reportingu. Integrované vykazování vyžaduje zohlednění závislosti a dopadů na širší soubor kapitálu (tj. nad rámec finančního), a to včetně přírodního, lidského, sociálního a intelektuálního kapitálu. 

Udržitelná kultura a procesy (Green culture and processes): Pomáháme našim klientům s implementací nových procesů vycházejících z principů udržitelnosti, společně se zabezpečením povědomí zaměstnanců a jejich aktivního zapojení. Analýza uplatňovaných principů a kultury prostředí nám umožní efektivní nastavění dle individuálních potřeb.

V neposlední řadě Vám ve spolupráci s našimi právními odborníky poradíme s vyhodnocením dopadů regulací a právem životního prostředí, případně ve spolupráci se Social Impact týmem nastavíme spolupráci pro neziskový sektor státní správu.

Společnost Deloitte Advisory, s.r.o., je členem organizace United Nations Global Compact – Česká republika, která koordinuje společensky odpovědné aktivity v 85 zemích světa.

Kontaktujte nás

Lucia Rončáková

Lucia Rončáková

Manažerka

Lucia je manažerkou v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte Česká republika. Specializuje se prioritně na poradenství v oblasti rizik, compliance a regulatoriky, přičemž má bohaté zkušenosti z pr... více